Privacy statement

In dit Privacy Statement laten wij, Stichting Nederlands Film Festival (afgekort NFF), jou weten welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Het gaat om de gegevens die verzameld worden bij gebruik van www.filmfestival.nl. Dit Privacy Statement kan gewijzigd worden zodra er veranderingen plaatsvinden in de gegevens die het NFF verzamelt. Je leest nu de tweede versie van het Privacy Statement die is opgesteld op en wordt nageleefd vanaf 1 juni 2019. 

Het NFF raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel, deze doelen vind je in dit Privacy Statement. Het NFF bewaart persoonsgegevens die hij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Het NFF zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens in zijn bezit.

Persoonsgegevens worden door het NFF niet aan derden verstrekt, behalve aan de verwerkers die door het NFF zijn ingeschakeld voor het leveren van een dienst, de website of een applicatie en daarop aangeboden faciliteiten zoals het kopen van tickets. De verwerkers van het NFF mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het NFF verwerken. In andere gevallen verstrekt NFF je persoonsgegevens dus niet zonder toestemming aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Google Analytics/Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager, webanalyse-tools van Google. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we de website optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een bepaalde bezochte pagina een error opleverde. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google Tag Manager maakt het tevens mogelijk om encrypted gegevens met betrekking tot bezoekgedrag van de website met Facebook, Twitter en Mopinion te delen. Je leest hier hoe FacebookTwitter en Mopinion met privacy omgaan.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, zodat je bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de websites of applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de websites of applicaties terugsturen. De cookies die via deze website of applicatie worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bekijk daarvoor de handleiding van je browser. Houd er wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt wanneer je cookies hebt uitgeschakeld. Het is nodig om cookies in te schakelen als je Mijn NFF wilt gebruiken en/of iets wilt kopen. Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing-acties zijn niet het gevolg van cookies; cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Webwinkel en Mijn NFF

Wanneer je een product of dienst online bij ons afneemt slaan wij de geleverde gegevens op. Deze gegevens gebruiken wij om het product of de dienst goed af te leveren, servicemailings te versturen en om eventuele veranderingen in het programma goed aan je door te geven. Daarnaast attenderen wij je op gerelateerde programmering in de toekomst. Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden; na anonimisering waardoor je identiteit niet langer bij ons bekend is.

Daarnaast kunnen in sommige gevallen je bij ons bekende gegevens worden verstrekt aan de medeorganisator van het specifieke evenement waarvoor jij tickets hebt gekocht. Deze medeorganisator kan contact met je opnemen voor het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken.

Graag willen we je er op wijzen dat het vanaf 25 september mogelijk is om tickets aan te schaffen bij onze centrale kassa in het Festivalhart, zonder hierbij persoonlijke gegevens achter te laten.

E-mail

Op de website kun je je inschrijven voor nieuwsbrieven. Deze gegevens gebruiken we alleen om de nieuwsbrieven juist af te leveren. Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief van NFF, wordt in elke nieuwsbrief de mogelijkheid aangeboden om je af te melden. Hetzelfde geldt voor persberichten van het NFF.

Wanneer je eerder tickets heb gekocht, of een relatie bent van het NFF, kunnen je gegevens gebruikt worden voor (direct) marketing activiteiten (al dan niet met behulp van profiling) van NFF, in het bijzonder om bezoekers te kunnen informeren over NFF, de voorstellingen waarvoor hij kaarten verkoopt en om deze informatie op de bezoekers af te stemmen. Relaties kunnen een mail ontvangen met informatie over zakelijke mogelijkheden met NFF.

Social Media

NFF is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als je via social media contact met ons opneemt, maken we gebruijk van je gegevens om:

  • vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden;
  • ​contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een social media pagina van NFF.
Formulieren

Gegevens met betrekking tot het inschrijven van producties voor het festival worden verzameld via webformulieren. Hetzelfde geldt voor de accreditaties. De persoonsgegevens worden gebruikt om producties te selecteren voor het festival, de inschrijver over het selectieproces op de hoogte te houden en om accreditaties in orde te maken. Enkel de namen van de ingevulde credits van geselecteerde producties worden vervolgens gepubliceerd in het NFF Filmarchief. De contactgegevens worden ook gebruikt om je de komende jaren te attenderen op de mogelijkheid tot inschrijving. Bovendien worden gegevens verzameld om gastenlijsten samen te stellen. Ook voor de registratie van de stemmers van het Academysysteem, de NFF Vrienden en het Publieksonderzoek worden formulieren gebruikt om gegevens te verwerken.

Persoonlijke uitnodiging

Voor geselecteerde evenementen van het NFF kun je een persoonlijke uitnodiging ontvangen (bijvoorbeeld voor de officiële openingsavond en het Grolsch Gouden Kalveren Gala). De gegevens die ingevuld worden, worden gebruikt om de aan-/afmelding goed te registreren en te verwerken.

App

NFF werkt met TimeSquare van Zooma om o.a. het festivalprogramma via een mobiele applicatie te ontsluiten. Deze is te gebruiken zonder inlog en hier worden geen persoonsgegevens verzameld.

Stemtool Gouden Kalf van het Publiek

Het uitbrengen van je stem op een van de films die kans maakt op het Gouden Kalf van het Publiek (ook te bereiken via www.goudenkalfvanhetpubliek.nl) gebeurt op basis van je e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te waarborgen dat het stemproces eerlijk verloopt, stemmers op de hoogte te brengen van de uitslag van het stemproces en om een prijs onder de stemmers te kunnen verloten. Om grootschalige fraude te kunnen onderscheppen wordt ook het IP adres verzameld. Dit wordt alleen in verdachte situaties geraadpleegd.

Vacatures

Het NFF ontvangt gegevens van kandidaten voor vacatures. Deze gegevens worden enkel gebruikt om het sollicitatieproces goed te laten verlopen. Wanneer er de behoefte is om de gegevens langer te bewaren voor latere vacatures wordt hier altijd toestemming voor gevraagd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites en applicaties van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de Privacy Statement van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Klantenservice

Om zo snel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden van bezoekers, gebruiken we Whatsapp business, Mopinion en Facebook Messenger. De persoonsgegevens die we hiervoor ontvangen gebruiken we enkel met het doel vragen te beantwoorden of te reageren op feedback.

Inzage en correctie verzamelde gegevens

Als je vragen over het Privacy Statement hebt, wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben en hoe we deze gebruiken, deze wilt wijzigen of bezwaar wilt maken, kun je via [email protected] contact met ons opnemen.

Stichting Nederlands Film Festival
Postbus 1581
3500 BN Utrecht