Persmap

In de persmap vind je beeldmateriaal, logo’s en teksten m.b.t. het Nederlands Film Festival en de programmaonderdelen. De teksten, foto’s en logo’s zijn publicitair te gebruiken mits in context van en onder naamsvermelding van ‘Nederlands Film Festival’. Verdere instructies worden per pagina uitgelegd.