Pers

Het beste van de Neder­landse film, tele­visie en digi­tale cultuur komt samen op de 41e editie van het Neder­lands Film Festival in Utrecht van 24 september t/​m 2 oktober 2021.

20170920 Utrecht NFF Gerard 1

Publi­caties

0 1000 750 b 0a8110e7 eaa3 08fc

Vragen over gebruik van materiaal?

Persac­cred­i­tatie

Het Neder­lands Film Festival nodigt de pers uit om het festival te verslaan. Het NFF hanteert een Perspro­tocol en onder­scheidt twee soorten persaccreditatie:

Persoon­lijke NFF-perspas

Met een persoon­lijke NFF-perspas kan toegang worden verkregen tot films en program­maon­derdelen die plaatsvinden van vrijdag 24 september t/​m zaterdag 2 oktober 2021. Deze perspas is met name bedoeld voor schri­jvende pers. Aan de persoon­lijke perspas zijn accred­i­tatiekosten van €50,00 verbonden.

Algemene perspas

Met een algemene perspas kunnen de inloop op de rode loper en gese­lecteerde festi­valeven­e­menten worden verslagen t.b.v. een sfeerver­slag. Deze pas wordt per dag verstrekt tijdens het film­fes­tival van vrijdag 24 september t/​m zaterdag 2 oktober 2021, en geeft geen toegang tot films of program­maon­derdelen. Deze pas is met name bedoeld voor RTV en fotografen.

Accred­i­tatieaan­vragen worden opge­s­plitst in 1) schri­jvende media & research, 2) fotografer­ende pers en 3) RTV. Indien je aanvraag geac­cred­i­teerd wordt, ontvang je een persoon­lijke en/​of algemene perspas.

Accred­i­tatie aanvragen

Persac­cred­i­tatie aanvragen? Stuur een mail met je naam, medium en welk even­e­ment je wilt bijwonen naar persaccreditaties@​filmfestival.​nl.

LET OP! Een aanvraag geeft geen garantie op accred­i­tatie. Als je accred­i­tatiev­er­zoek wordt gehonoreerd ontvang je per e‑mail de offi­ciële accreditatietoekenning.

Press

Please contact the Press Office of the Neder­lands Film Festival through publiciteit@​filmfestival.​nl if you wish to apply for a press accreditation.


Contact

Press & PR:
Diane Borst
diane@​filmfestival.​nl
+31 (0)30 – 2303800

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte