Raad van Toezicht

Stichting Nederlands Film Festival heeft een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan, richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht door op een actieve wijze te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de Directeur-bestuurder, Silvia van der Heiden. De raad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Film Festival bestaat uit:

  • Ruurd Bierman (voorzitter)
  • Alex Doff
  • Julius Ponten
  • Hadewych Kuiper
  • Rachel van Bommel
  • Meral Uslu
  • Lucien Kembel