Culturele ANBI

Het NFF is een door de Belastingdienst erkende Culturele ANBI. In het kader van de ANBI regelgeving publiceert het NFF de onderstaande gegevens.

Stichting Nederlands Film Festival
Postadres:
Postbus 1581
3500 BN Utrecht

Bezoekadres:
Vinkenburgstraat 19 bis
3512 AA Utrecht

RSIN/fiscaal nummer: 58.31.921

Missie

Het Nederlands Film Festival is de graadmeter en aanjager van de nationale filmcultuur. Het viert de prestaties, bevraagt de feiten, en verbindt die cultuur met publiek en samenleving.

Visie

Het Nederlands Film Festival is hét instrument om een groot en gevarieerd publiek te betrekken bij de Nederlandse filmcultuur. Voor de vakwereld is NFF het enige allesomvattende platform voor inhoudelijke en ambachtelijke uitwisseling en innovatie. Als aanjager van vernieuwing bevordert NFF kruisbestuiving tussen disciplines. Ook zoekt het altijd verbanden tussen de kunst van het bewegend beeld en maatschappelijke urgentie. Vanuit nationaal perspectief biedt NFF zicht op de Nederlandse filmcultuur in het internationale krachtenveld. Het opereert bewust in het spanningsveld tussen artistiek en commercieel, tussen het populaire en het elitaire, het vertrouwde en het avontuurlijke, het verleden en het heden, het lokale en het globale.

Stichting Nederlands Film Festival heeft een bestuur-model. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur en licht dit jaarlijks toe in het bestuursverslag, toegevoegd aan de jaarrekeningen.

Het bestuur van het Nederlands Film Festival bestaat uit:

  • Ruurd Bierman (voorzitter)
  • Alex Doff (penningmeester)
  • Julius Ponten (vice-voorzitter)
  • Hadewych Kuiper (secretaris)
  • Bruno Felix
  • Rachel van Bommel
  • Meral Uslu

Het bestuur van NFF ontvangt geen vergoeding. Voor directie en vaste medewerkers heeft NFF een eigen salarishuis. Het NFF heeft 1 topfunctionaris in dienst (Algemeen Directeur). Dit salaris wordt jaarlijks getoetst aan de WNT (Wet Normering Topinkomens).

NFF Beleidsplan 2017-2020

Het beleidsplan 2017-2020 is hier te vinden.

NFF Jaarverslag

Het jaarverslag van 2017 is hier te vinden.
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

NFF Jaarrekening

Een samenvatting van de jaarrekening over 2017 is hier te vinden.
Samenvatting Jaarrekening 2016
Samenvatting Jaarrekening 2015
Samenvatting Jaarrekening 2014