Advert­eren bij NFF

170920169 NFF17 Opening 31pictures 1

Het Neder­lands Film Festival biedt de kans om een groot publiek te bereiken door gericht te advert­eren in de diverse festivaluitgaven.

Het NFF-publiek bestaat uit een diverse mix van verschil­lende achter­gronden, leefti­jden, oplei­d­ingsniveaus en inter­esses. De ratio man/​vrouw is even­wichtig verdeeld. Het NFF trekt publiek uit het hele land met een accent op de Rand­stad. Het NFF bereikt circa 150.000 bezoeken per jaar. Jonge gezinnen zijn steeds sterker verte­gen­wo­ordigd en binnen de doel­groep profes­sionals is de jonge aanwas de afgelopen jaren enorm gegroeid. Bezoekers kenmerken het festival als inspir­erend, gastvrij, actueel en deskundig. 

Bezoekers komen naar het festival voor een dagje uit, de sfeer tijdens het festival of om een spec­i­fieke film te bekijken. Voor profes­sionals geldt dat zij het festival bezoeken om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de sector. Men ontmoet graag vakgenoten en bezoekt premières van film- , tele­visie- en inter­ac­tieve produc­ties. Deze infor­matie komt uit het publiek­son­der­zoek, dat het NFF jaar­lijks laat uitvo­eren om bezoek­erser­varingen in kaart te brengen.

Advert­eren kan in diverse print en online uitingen:

  • De NFF Program­makrant met een gemid­delde oplage van 280.000 en een landelijke verspreiding
  • Banners op Film​fes​tival​.nl
NFF Promo Beelden Almicheal Fraay

Infor­matie en contact

Voor meer infor­matie en tarieven klik hier.

Neem voor (aan)vragen contact op met Norbert Bak van AdNovus via bak@​adnovus.​nl of bel naar 085 – 8773002.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte