do 14 mei 2020

Vragenlijst over Fair Practice Code

In januari 2020 verscheen de 1.0 versie van de Intentieverklaring audiovisuele sector. De verklaring omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen en is opgesteld door een vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector. Zo wordt in de intentieverklaring een duidelijk kader geboden ten aanzien van professionele arbeidsverhoudingen en bijbehorende gedragingen.

Voor de huidige verklaring zijn dezelfde vijf kernwaarden gebruikt als in de Fair Practice Code, te weten solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Daarnaast is de intentieverklaring een aanvulling op de Fair Practice Code waarin de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie omschreven staat.

De initiatiefnemers van de Fair Practice Code hebben een enquête opgesteld, waarin ze vragen naar de kennis van Nederlandse AV-professionals en hun visie op de Fair Practice Code. Klik hier om deze enquête in te vullen.

In samenwerking met Platform Acct vertellen theatermaker en schrijver Anoek Nuygens en Fair Practice code-grondlegger Anne Breure over de code.

Op 8 april 2020 zou de NFF Extended: Fair Practice Code editie plaatsvinden. Door de uitbraak van COVID-19 werd de bijeenkomst uitgesteld tot nader order. Blijf op de hoogte via de NFF Professionals Nieuwsbrief.