VERS x NFF Talent: inter­view met Pien Vroonland

Net afges­tudeerd aan het St. Joost met haar afstudeer­film Beter een Duif, was de NFF Talentdag voor film­maker Pien Vroon­land de perfecte mogelijkheid om zich beter te verdiepen in de filmin­dus­trie en ideeën op te doen voor haar toekom­stige filmcarrière.Beter een Duif gaat over een man wiens vrouw plot­seling in een duif veran­dert. Hij zoekt verschil­lende manier om ondanks deze meta­mor­fose toch dichter bij zijn vrouw te kunnen komen. Hierbij vergeet hij echter dat de behoeftes van zijn vrouw zijn veran­derd. Hoe meer oplossingen de man probeert te bedenken, hoe lugu­berder de film wordt. Het is een hele beeldende film waar veel aandacht in produc­tion design is gestoken. Hoewel Pien in het verleden miss­chien zou hebben geclaimd dat ze met haar films geen maatschap­pelijk doel na wil streven, komt ze er steeds meer achter dat haar projecten eigen­lijk ook heel maatschap­pelijk zijn. De meta­mor­fose die de vrouw in Beter een Duif onder­gaat, kan op veel verschil­lende manier geïn­ter­pre­teerd worden. Waar de één bijvoor­beeld moet denken aan iemand die over­lijdt, herkennen anderen een gestrand huwelijk in het verhaal. Uitein­delijk gaat het erover dat mensen veran­deren en dat anderen hier iets tegen willen doen, ook al kunnen ze hier eigen­lijk geen echte invloed op uitoe­fenen, sommige dingen gebeuren nou eenmaal gewoon. Een terugkomend thema in de projecten die Pien tijdens haar tijd op het St. Joost heeft gemaakt is dan ook commu­ni­catie en het bedenken van oplossingen, zowel in de posi­tieve als negatieve zin. Pien wil zich in de toekomst nog verder gaan ontwikkelen op het vlak van produc­tion design en art direc­tion voor volgende films. Verder wil ze ter inspi­ratie voor volgende projecten blijven filosoferen over wat als?’ vragen en hier dan creatieve oplossingen voor proberen te bedenken. Ervaring Talentdag Van veel organ­isaties en omroepen die meed­eden aan het NFF Talent Speed­dates had Pien al wel gehoord, maar ze vond het moeilijk om zich in te beelden wat de organ­isatie precies inhielden en welk gezicht erachter zaten. Ik wilde gewoon zien welke hoofdjes erbij hoorden’. Met een open, maar gespannen houding stapte ze de speed­dates in om eigen­lijk elke keer in een fijn gesprek te belanden. Hoewel alles online was, gingen de gesprekken zo natu­urlijk dat het voelde alsof haar gesprekspart­ners écht tegen­over haar zaten. De film­maker vond het leuk dat ze over haar eigen film kon vertellen en dat mensen uit de indus­trie hier­naar wilden luis­teren, maar ze heeft ook juist veel geluis­terd naar wat de personen die tegen­over haar zaten zelf precies deden. Het is tijdens zo’n gesprek natu­urlijk ook zoeken of je een klik hebt met elkaar. Voor haar carrière een nuttige ervaring, maar daar­naast vond Pien het ook gewoon heel gezellig. Juist omdat de tijd van de veer­tien verschil­lende speed­dates zo snel ging, bleef ze hoog in de adren­a­line zitten, wat ervoor zorgde dat het nooit onge­makke­lijk aanvoelde.
Meestal in zo’n zoom meeting vind ik vooral het afscheid nemen onge­makke­lijk, nu was de tijd gewoon om en werd je meteen doorges­tuurd naar de volgende date”’.
Een leuke tip die ze kreeg op basis van haar laatste film was om zich te verdiepen in films voor kinderen omdat Beter een Duif daar wellicht ook geschikt voor zou zijn. Dit was wel grappig om te horen omdat Pien hier de laatste tijd zelf ook al over aan het nadenken was.
Ik vond het fijn om in te zien dat er in de filmw­ereld eigen­lijk heel veel uitgestoken handen zijn die je kan aannemen en dat veel mensen bereid zijn om je te helpen in je carrière, maar ook om in te zien hoe je als film­maker juist voor hen wat kunt betekenen.’
Tekst: Valerie Hoffmann.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01