VERS x NFF Talent: inter­view met Milou Gevers

De nacht voor de Talent Awards Cere­monie droomde Milou Gevers nog dat ze een prijs zou winnen, maar dat ze twee prijzen in de wacht zou slepen was voor haar een grote verrassing. Met het winnen van zowel de KNF-award als de Film­fonds Wild­card in de cate­gorie docu­men­taire was Milou de grote winnaar van de Talentdag van het NFF.

Milou Gevers is net afges­tudeerd aan de Neder­landse Filmacad­emie met haar afstudeer­film Waarom bleef je niet voor mij? Met deze film vertelt ze het verhaal van vier kinderen die een ouder hebben verloren aan zelf­moord en de reis die zij aflegden vanaf het moment dat ze dit nieuws hoorde. De film­maker maakte dit zelf ook mee in haar jeugd en vertelt door het gebruik van animatie ook haar emotionele eigen reis. Milou hoopt dat de kijker door de animatie een klein beetje het gevoel kan ervaren van wat de kinderen mee maken.

Het was een span­nende keus om zo’n persoon­lijk verhaal voor haar afstudeer­pro­ject te gebruiken, zeker om dat veel in haar omgeving nog niet wisten wat ze had meege­maakt. Deze keus heeft echter zeker zijn vruchten afge­worpen. Allereerst natu­urlijk omdat de docu­men­taire, zoals al tijdens de award cere­monie werd gezegd, een stukje pijn wegneemt van de kinderen die zo’n heftige gebeurtenis hebben meege­maakt. Ik merk dat mensen die de film kijken die het zelf hebben meege­maakt echt heel blij zijn dat er nu eindelijk iets is waarin ze zichzelf kunnen herkennen en waar ze wat troost uit kunnen halen.’

Hier­naast zorgde de film er natu­urlijk voor dat ze op de NFF Talentdagen twee mooie prijzen won. De KNF award werd dit jaar voor het eerst uitgereikt bij de studen­ten­com­petitie door De Kring van Neder­landse Filmjour­nal­isten en honoreert de beste eindex­a­m­en­pro­ductie. Met de Film­fonds Wild­card prijs wint Milou 50.000 euro om te gebruiken voor haar volgende project. 

In de toekomst kunnen we van Milou meer projecten verwachten waarin kinderen een grote rol spelen en wie weet gebruikt ze dan ook animatie. Met verhalen die miss­chien niet altijd zo persoon­lijk waren als in Waarom leef je niet voor mij?, maar die altijd een persoon­lijke aanlei­ding zullen hebben. Ze wil films blijven maken voor kinderen die óók goed te kijken zijn voor volwassenen. Ik vind het heel belan­grijk dat kinderen serieus worden genomen.’

Foto: Erik SmitsTekst: Valerie Hoffmann
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01