VERS x NFF Talent: inter­view met Eline van der Kaa

Film­maker Eline van der Kaa won op de Talent Award Cere­monie de Film­fonds Wild­card in de cate­gorie docu­men­taire voor haar film De Reizigers. Hiermee won ze een bedrag van 50.000 euro om haar volgende film te realiseren. 

De gemeente Tilburg had aan derde­jaars studenten van kunsta­cad­emie St. Joost gevraagd of ze iets konden bedenken om de wijk Broekhoven en de gemeente dichterbij elkaar te brengen. Eline besloot door de wijk te wandelen, op zoek naar inspi­ratie hier­voor. Ze stuitte ze op een voor­tuin met een afge­trapte tram­po­line, een aanhanger met oud ijzer, een oude caravan en overal bewakingscamera’s. Deze vreemde combi­natie van artikelen maakte Eline nieuwgierig nar wat voor mensen er bij zouden horen.Na er een aantal keer langs te hebben gelopen besloot de film­maker om aan te bellen bij het huis dat bij de voor­tuin hoorde, er werd opengedaan. Dit eerste gesprek zou uitein­delijk lijden tot de creatie van haar documentaire. 

De Reizigers vertelt het verhaal van een familie die als grote droom heeft om naar een woon­wa­genkamp te verhuizen, terug naar hun roots. De gemeente ziet nog een familie in een woon­wagen erbij echter niet zitten, hoeveel moeite de familie ook doet. Het is vooral een film over de grote hoeveel­heid liefde die in het gezin zit en over dromen en verlan­gens zoals iedereen deze heeft. Op hun eigen manier zorgt de familie dat ze toch een beetje hun dromen kunnen verwezenlijken.

Eline hoopt in de toekomst films te blijven maken over maatschap­pelijke prob­lemen en dan met name de buiten­been­tjes” van de samen­leving, omdat ze het belan­grijk vindt dat hen een stem wordt gegeven. De Reizigers is een goed voor­beeld van de kijk die de buiten­wereld heeft op mensen die afwijken van de maatschap­pelijke stan­daard, in dit geval een familie van woon­wagen komaf. Mensen hebben daar best wel een stereo­type­r­ende mening over, dus ik wil zorgen dat hun verhaal wordt verteld aan de buitenwereld.’

Ervaringen Talentdag

Totaal onwe­tend van wat haar in de middag bij de Talent Award Cere­monie te wachten stond, begon Eline de Talent Dag met de speed­dates. Hoewel ze hier in eerste instantie best zenuwachtig voor was, zorgde de online setting ervoor dat het laag­drem­peliger aanvoelde. Het is een fijne setting, iedereen zit gewoon in zijn eigen veilige thuissituatie.’

De gesprekken die de film­maker heeft mogen voeren, waren erg waardevol. Er werd soms de diepte in gegaan met betrekking tot de thematiek in De Reizigers en ze heeft mensen ontmoet die wellicht in de toekomst wat voor haar als maker zouden kunnen betekenen. Eline vond het fijn dat het niet voelde alsof ze een verkoop­praatje moest houden, maar dat ze natu­urlijke gesprekken heeft kunnen voeren met mensen die enthou­siast waren over haar werk. Hoewel Eline de veer­tien rondes speed­dates best intens vond is ze met deze mogelijkheid voor nieuwe film­makers vanuit het NFF. Na afloop begonnen weer nieuwe zenuwen, want in de middag zou de Talent Awards Cere­monie plaatsvinden. Toen nog onwe­tend dat ook dat een onver­getelijke ervaring voor haar zou worden.

Tekst: Valerie Hoffmann

ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01