VERS x NFF Talent: inter­view met Dylan Werkman

Voor film­maker Dylan Werkman was de NFF Talentdag een drukke dag vol nieuwe inzichten. In de middag nam hij deel aan de NFF Talent Feed­back Sessies waarna hij direct door mocht voor de online uitreiking van de prijzen in de studen­ten­com­petitie en de Film­fonds Wild­cards. won tegen zijn eigen verwachtingen in de Pathé Tuschinski Award op de NFF Talent Award Cere­monie, voor zijn afstudeer­film A View from Above. 

De jury sprak over de cine­matografische kracht van de film van A View from Above wat Dylan in eerste instantie verbaasde doordat in de film voor­namelijk archief­beelden worden gebruikt. De film is een wissel­w­erking tussen eigen gefilmde beelden en mate­riaal uit het archief van NASA waarbij vooral geprobeerd wordt de archief­beelden meer kracht bij te zetten. In A View from Above volgen we een astro­naut onderweg naar de ruimte, begeleid door metaforen van het leven beneden. In principe is de film een docu­men­taire, maar door een enorme constructie van verschil­lende beelden voelt de film haast fictief aan. Het is een poëtische film, die veel vraagt van de kijker:

In een tijd van alles online kijken is het heel makke­lijk om af te haken als een film te veel moeite kost, daarom is A View From Above ook niet een film die voor internet gemaakt is. Het is echt een samen­werking tussen de film en tussen de kijker.’

Het geldbedrag van 5000euro dat hij won met de Pathé Tuschinski Award hoopt hij te gaan gebruiken voor zijn volgende film, een fictiefilm van ongeveer 20 minuten het film­plan waarmee hij tevensdeelnam aan de Talent Feed­back Sessies en Script & Score van de Talent Dag. 

Ervaring NFF Talentdag

Voor het onderdeel Script & Score, een samen­werking tussen het NFF en Buma: Music in Motion, was Dylan ingedeeld bij compon­isten Sofia Dragt en Thomas van den Burg die op basis van zijn film­plan muziek hadden gecom­poneerd. Normaal gesproken vindt hij het fijner om iemand al wat langer te kennen en dan samen iets maken, maar voor de film­maker was het wel verrassend om te zien hoe de compon­isten zijn ideeën inter­pre­teerden. Thomas van den Burg had een duister muziek­stuk gemaakt om een spec­i­fiek karakter heen. Sofia Dragt had zich aan de andere kant meer laten inspir­eren door het totale film­plan, waar­door je een heel ander soort muziek­stuk kreeg. 

Van de Talent Feed­back Sessies waar Dylan ook voor was ingedeeld wist hij in eerste instantie niet zo goed wat hij moest verwachten, maar nadat de eerste ronde een beetje zoeken was, voelde het vanaf de twee ronde eigen­lijk heel natu­urlijk. Hij merkte dat er veel input kwam voor zijn filmidee en heeft veel noti­ties gemaakt met ideeën waar hij mee verder kan. De nuttige opmerking dat de tone of voice in zijn film­plan te belerend over zou kunnen komen, klinkt in eerste instantie miss­chien niet heel posi­tief, maar vond Dylan miss­chien wel het beste advies. Dat is eigen­lijk heel lekker om te horen omdat eigen­lijk niemand dat ooit echt tegen je zegt’

De Feed­back Sessies waren voor Dylan kortom een hele nuttige ervaring en hij is erg blij dat mensen zijn film­plan nu hebben gelezen en de moeite hebben genomen daar ook een mening over te formuleren.

Tekst: Valerie Hoffmann
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01