Selectie Gouden Kalf voor Beste Inter­ac­tive bekend, te zien in expo tijdens NFF 2018

De tien kansheb­bers op het Gouden Kalf voor Beste Inter­ac­tive zijn bekend. Deze inter­ac­tieve medi­apro­duc­ties zijn door de vakjury gese­lecteerd uit het rijke aanbod aan o.a. games, virtual reality film en multi­me­diale produc­ties. De tien produc­ties zijn te zien in de gratis toeganke­lijke Inter­ac­tive Expo tijdens het Neder­lands Film Festival (27 september t/​m 5 oktober), naast een instal­latie van Douwe Dijk­stra en Dries Depoorter die mogelijk is gemaakt door het Neder­lands Film Festival, Impakt, Mondriaan Fonds en het Neder­lands Film­fonds. Het Inter­ac­tive-programma viert de Neder­landse digi­tale medi­apro­ductie en laat het publiek in Utrecht inter­ac­tieve verhalen beleven en nadenken over de impact van tech­nologie op onze samenleving.

Centraal in de cate­gorie Inter­ac­tive staan nieuwe vormen van verhalen vertellen en de inter­actie tussen het publiek en medi­at­e­ch­nologie. De jury heeft de produc­ties beoordeeld op impact, artistieke waarde en inno­vatieve verhaalvorm. De gese­lecteerde produc­ties (alfa­betisch): Uit deze selectie worden drie produc­ties genom­i­neerd voor het Gouden Kalf voor Beste Inter­ac­tive 2018. De nomi­naties worden op dinsdag 2 oktober bekendge­maakt tijdens de NFF Inter­ac­tive Gouden Kalf Avond op het Neder­lands Film Festival. Tickets hier­voor zijn hier verkri­jg­baar. De uitein­delijke winnaar van het Gouden Kalf wordt bekendge­maakt tijdens het L’OR Gouden Kalv­eren Gala op vrijdag 5 oktober. Het thema van het Inter­ac­tive-programma van het NFF dit jaar is Our Brave New World, waarbij de hoopvolle, utopische en duis­tere facetten van nieuwe beeld- en medi­at­e­ch­nolo­gieën onder de loep worden genomen. Dit thema komt terug in de unieke inter­ac­tieve instal­latie LIFE IN A VIRTUAL PANOP­TICON van kunste­naars Douwe Dijk­stra en Dries Depoorter. Naast de Inter­ac­tive Expo beslaat het Inter­ac­tive-programma partic­i­patieve even­e­menten, verschil­lende inter­na­tionaal vermaarde sprekers en expert­dis­cussies. Het hele publieks- en profes­sion­al­spro­gramma van Inter­ac­tive wordt de komende tijd bekendge­maakt en is dan hier te vinden. De Inter­ac­tive Expo is mede mogelijk gemaakt door een finan­ciële bijdrage van het Prins Bern­hard Cultu­ur­fonds en Provincie Utrecht. De Expo is van vrijdag 28 september t/​m donderdag 4 oktober dagelijks kosteloos te bezoeken in de Acad­e­m­ie­ga­lerie (Minre­broed­er­straat 16) en IMPAKT, centrum voor medi­a­cul­tuur (Lange Nieuw­straat 4) van 12:00 tot 20:00 uur. Laat ons weten of je erbij bent!

Foto: Schets­beeld gezich­t­en­com­positie LIFE IN A VIRTUAL PANOP­TICON © Douwe Dijkstra


NFF Inter­ac­tive Gouden Kalf Avond Datum: Dinsdag 2 oktober 2018 Tijd: 19:00-21:30 Locatie: \‘t Hoogt Bestel je tickets
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte