do 27 feb 2020

Rotterdams Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm

Het Rotterdamse Centrum Beeldende Kunst heeft bekendgemaakt in haar cultuurplan van 2021-2024 een Rotterdams Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm op te zetten. De begroting voor dit fonds bedraagt jaarlijks €350.000. De bedoeling is dat hiermee zo’n dertig tot veertig filmmakers aan de slag kunnen.

De ondersteuning van het fonds zal vooral gaan over de fase voorafgaande aan de pre-productie: tijdens de ontwikkeling van een idee, wanneer er onderzoek wordt gedaan of wanneer er proefopnames worden gemaakt. Naast een regisseur of scenarist kan ook een cameraman, artdirector, sounddesigner of zelfs filmcriticus financiële ondersteuning aanvragen voor onderzoek. Een voorwaarde is dat de aanvrager in Rotterdam woont en/of werkt. De projecten die in aanmerking komen worden geselecteerd door een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Tot aan de zomer zal de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zich buigen over het plan voor het Ontwikkelingsfonds. In het najaar zal de Rotterdamse Gemeenteraad het Cultuurplan 2021-2024 moeten goedkeuren. Als dit gebeurt kan het nieuwe Ontwikkelingsfonds begin 2021 van start gaan.