do 12 jul 2018

Reactie van de minister op advies Raad voor Cultuur

Minister reageert op sectoradvies Raad voor Cultuur

Vorige week verscheen de reactie van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, Onderwijs en Wetenschappen) op het sectoradvies van de Raad voor Cultuur voor de audiovisuele sector. Daarin kondigde ze onder meer stappen aan die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van Nederlandse content. Ook zet ze onderzoek in gang om de positie van Nederlands product te versterken. Concrete toezeggingen voor grote investeringen in de sector komen in een later stadium.

De minister onderstreept het belang van het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod en de publieke waarden waar het kabinet voor staat. “Onze verhalen vertegenwoordigen onze identiteit, ze verbinden ons en geven ons kennis over onszelf, over de ander, over de wereld. Vanwege deze waarden van cultuur is het van groot belang dat het Nederlands audiovisueel aanbod gemaakt wordt. Het gaat dan om alle typen audiovisuele producties met kwaliteit, die de verscheidenheid aan verhalen en leefwerelden in onze samenleving weerspiegelen.”
In haar eerder gepubliceerde brief  ‘Cultuur in een open samenleving’ heeft zij haar uitgangspunten geschetst van het cultuurbeleid voor de komende jaren.

Van Engelshoven bevestigd de signalering van de Raad dat de audiovisuele markt snel is veranderend, waarin de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het Nederlandse aanbod daalt, de inkomsten dalen, de private investeringen van distributeurs teruglopen en de druk op publieke middelen toeneemt.

De minister gaat ook de oproep van de Raad voor Cultuur om meer geld voor filmeducatie honoreren door regionale infrastructuren te versterken. En noemt de ontwikkeling van talent en innovatie in de cultuursector speerpunten voor haar nieuwe beleid.

Over de productie van culturele audiovisuele producties geeft Van Engelshoven het Filmfonds de opdracht het beleid van ‘verdikking’ voort te zetten (hogere productiebudgetten voor minder films). Voor de aanbeveling van de Raad voor heffingen en quota zal de minster nader onderzoek laten doen door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Inzake de zichtbaarheid en toegankelijkheid van Nederlandse producties neemt de minister de aanbevelingen van de Raad mee in de gesprekken die de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is gestart over de bredere en meer integrale visie op de toekomst van de media

Van Engelshoven vindt tevens dat bestrijding van bestrijding van piraterij onderdeel moet worden van filmeducatie, en grote internetproviders moeten actiever deelnemen aan het blokkeren van websites die auteursrecht schenden.

Lees hier de volledige reactie van de minister op het Sectoradvies Audiovisueel ‘Zicht op zoveel meer’.