do 11 jun 2020

Nieuwe steunmaatregelen filmsector

Dankzij het COVID-19 steunpakket dat het ministerie van OCW beschikbaar stelt voor cultuur, kan het Filmfonds de middellange termijn effecten voor de filmsector deels ondervangen met nieuwe steunmaatregelen in eerste instantie gericht op de herstart van producties en meer ruimte voor filmmakers.

Alle steunmaatregelen in een overzicht zien? Bekijk hier de infographic van het Filmfonds.

(Her)start Filmproductie

In het verlengde van het Steunfonds filmproducties & high end series gericht op de vele getroffen producties en de daarbij betrokken filmprofessionals is het moment nu aangebroken om de producties weer op te starten. Met aanvullende subsidies aan filmproducties en high end-series ter dekking van de meerkosten wordt de (her)start binnen de kaders van het COVID-19 Protocol AV Sector weer mogelijk.

Bekijk de regeling

Garantieregeling pandemie

In afwachting van een landelijke aanpak van het pandemierisico wordt met een garantie van het Fonds en een bijdrage vanuit de sector financiële zekerheid geboden voor de dekking van kosten vanuit eventuele pandemieschade tijdens de productie.

Bekijk de regeling

Film Fast Forward voor scenaristen, regisseurs en Heads of Department

Deze regeling biedt extra ruimte aan individuele scenaristen, regisseurs en Heads of Department. De bijdrage is bedoeld voor de research en eerste ontwikkelingsfase van een nieuw en oorspronkelijk filmidee voor een filmproductie of high end-serie.

De deadline voor deze regeling is vrijdag 26 juni om 17.00 uur.

Bekijk de regeling

Lockdown Cinema

Deze eenmalige regeling richt zich op projecten die de coronacrisis – en alle beperkingen daarbinnen – omzetten naar filmische kracht.

De deadline voor deze regeling is vrijdag 26 juni om 17.00 uur.

Bekijk de regeling