NFF Inter­ac­tive Inter­view: Jasper Rietman over EXODUS

Niet vaak gehoord: \‘de app was beter\’. Maar volgens illus­trator Jasper Rietman is het in geval van zijn EXODUSecht het geval. Het woord­loze strip­boek komt dankzij de smart­phone of tablet op magische wijze tot leven, als een door­lopende teken­strook van wel twintig meter lang.

In een notendop EXODUS is een motion comic, een stripver­haal dat in beweging is gezet. Alleen is stripver­haal niet hele­maal de correcte term; het is in feite één lange panorama-illus­tratie van een meter of twintig. Daarin volg je een groep mensen die uit een oorlogs­ge­bied wegvlucht naar een hopelijk veiliger gebied. Oorspronke­lijk is EXODUS in boekvorm versch­enen. Maar al tijdens de pitch met de uitgever bedachten we dat een app de ultieme vorm zou zijn. De toevoeging van muziek en geluid maakt het hele­maal af. De app is gratis te down­loaden, puur omdat we het zo laag­drem­pelig mogelijk wilde maken, om zoveel mogelijk mensen te bereiken.” Wat ervaart de gebruiker? Die maakt een reis mee. In het boek moest je steeds de pagina\‘s omslaan, hier loopt alles naad­loos in elkaar over. Daar­door word je als kijker veel meer meegenomen in de ervaring. Je bepaalt zelf het tempo, de muziek past zich daarop aan. Het is het beste als je oordopjes in doet, trouwens.” Wat zijn de inter­ac­tieve elementen? Als kijker bepaal je in welke snel­heid je het verhaal tot je neemt, en hoe dicht je er bovenop zit. Je kunt in- en uitzoomen. Er zijn twee manieren om het verhaal af te spelen: je kunt de tele­foon of tablet plat neer­leggen en dan swipen, maar dankzij de gyroscoop­functie kun je het gadget ook voor je houden en dan rond­draaien.” Wat is uniek element aan het werk? Ik denk dat dat zit in het feit dat het tussen allerlei vormen inzit: het is een beetje strip, een beetje illus­tratie, een beetje animatie, een beetje game en een beetje inter­ac­tief. De combi­natie van al die bekende elementen maakt dat het werk zelf toch weer iets unieks wordt. We passen vaker gebruikte tech­nieken toe, zoals het parallax-effect om diepte te creëren. Maar dat je daarmee een lange teken­strook maakt waar je als het ware doorheen vliegt, dat heb ik nooit eerder zo gezien. Ik zou ook zo niet nog een andere panorama-app kunnen noemen, née.” Waar ben je het meest trots op? Hoe alle elementen bij elkaar kwamen en op hun plek vielen, dankzij de samen­werking met alle betrokkenen. André Bergs zorgde voor de tech­nische vertaal­slag, animator Fred­erieke Mooij van Subma­rine Channel voegde subtiele beweg­ingen toe, en de bijdrage van componist Olger Star moet natu­urlijk ook niet vergeten worden. Vooral de muziek is heel bepalend. EXODUS is er in alle opzichten beter van geworden. Voor mij was het proces ook dé kans om nog wat puntjes op de i te zetten. Bijvoor­beeld door een nieuw einde te tekenen. Dat is net wat hoopvoller, maar niet té — het is en moet een schri­j­nend verhaal blijven.” Naar welke andere gese­lecteerde ben je het meest nieuws­gierig? BIG VILLAGE lijkt me inter­es­sant, omdat het qua materie in de buurt van EXODUS komt, maar dan met een totaal andere inval­shoek. En INKTZWART omdat dat ook een zwaar onder­werp heeft, en ik benieuwd ben hoe de maker dat heeft aangepakt. Iedereen maakt andere keuzes en afweg­ingen, dus ik kan me voorstellen dat ik echt verrast ga worden.” Meer over EXODUS
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01