Ga naar inhoud

KLEUR op het Nederlands Film Festival

Panelsessies over diversiteit en inclusiviteit tijdens de NFF Conferentie en ‘Het Ongemakkelijke Gesprek’


Het nieuwe initiatief KLEUR wil de inclusiviteit van makers van kleur in de Nederlandse audiovisuele sector versnellen en zet het onderwerp op de agenda met de online NFF-panelsessies Over kleur gesproken en The Art of Making Film. De online panelsessies maken deel uit van de NFF Conferentie Life As We Know It dieop 29 september plaatsvindt. Aanvullend presenteert het NFF samen met KLEUR Het Ongemakkelijke Gesprek op filmfestival.nl. Dit zijn gesprekken tussen witte makers en makers van kleur, aan de hand van concrete voorbeelden uit hun eigen werk. Het zijn respectvolle uitwisselingen over wat ze zien en meemaken, de hindernissen die zij tegenkomen en hoe zij dat ieder afzonderlijk ervaren.KLEUR

De initiatiefnemers van KLEUR, waaronder Manoushka Zeegelaar Breeveld (acteur) en Iraida Markus-Meerzorg (agent), pleiten al jaren voor meer inclusiviteit op het gebied van kleur in de AV-industrie. Op de NFF Conferentie vertelt Manoushka Zeegelaar Breeveld over de missie van KLEUR, de dagelijkse ervaringen van mensen van kleur en hoe de toekomst eruit zou moeten zien. Ook wordt de rol van KLEUR besproken in het traject van deze verandering. Al meer dan 600 AV-professionals ondersteunen het initiatief, wat een duidelijk signaal is dat meer mensen de verandering willen zien. Onder leiding van presentatrice, ondernemer en podcast-host.


Zarayda Groenhart gaan verschillende makers, waaronder Walid Benmbarek, Edson Da Conceicao, Shamira Raphaëla en Esther Duysker, in gesprek over het initiatief.


Met NFF Conferentie-sessie The Art of Making Film, georganiseerd door NFF, Film Forward en KLEUR, wordt de kunst van het filmmaken gevierd en worden gedachten uitgewisseld over meerstemmigheid. Aan bod komt onder meer de wijze waarop makers met verschillende achtergronden dichterbij elkaar kunnen komen. Gespreksleider is Hadassah de Boer, die onder de noemer The Art of Making Filmook een serie besloten rondetafelgesprekken voorafgaand aan het festival leidt.


Het Ongemakkelijke Gesprek

Het NFF en KLEUR koppelen makers van kleur en witte makers aan elkaar voor HetOngemakkelijke Gesprek. De registraties van deze gesprekken zijn te zien op filmfestival.nl. Deze videoserie is gebaseerd op de bekende YouTube-serie ‘Uncomfortable Conversations’ van Emmanuel Acho, die zwarte en witte Amerikanen met elkaar in dialoog laat gaan over discriminatie en racisme. KLEUR: “We zijn blij dat het Nederlands Film Festival KLEUR omarmt, omdat dit festival de Nederlandse film- en televisiesector in de volle breedte bijeenbrengt.”


Initiatiefnemer KLEUR Manoushka Zeegelaar Breeveld: “Met Het Ongemakkelijke Gesprek en de panelsessies willen we op een inspirerende en opbouwende manier bijdragen aan meer bewustwording rondom inclusiviteit van kleur in onze industrie. We moéten die verantwoordelijk gezamenlijk nemen. Dat doen we door, naast ons uiterste best om elkaar te begrijpen, concrete stappen te nemen. Aanpassing in programmering, organiseren van sessies als deze, producties financieren van makers van kleur, meer diversiteit binnen besturen en personeel: het is allemaal niet zo ingewikkeld.”


NFF Algemeen Directeur a.i. Doreen Boonekamp: “Als festival heb je een signalerende en agenderende functie. Dat laat je zien in je programmering. Je bent een platform voor debat en reflectie met het oog op de toekomst. Welke verhalen vertellen we? Wie vertellen deze verhalen? Waar staan we nu en waar moeten we heen? Wat kunnen we meer doen als sector op het gebied van meerstemmigheid? Het is belangrijk dat de wereld terug te zien is in de verhalen op het grote doek én dat we makers met verschillende perspectieven aan het woord te laten. Door het onbekende zichtbaar te maken voor een breed publiek, spelen films immers een belangrijke rol in het creëren van een gedeelde werkelijkheid.”

ga terug