Inter­view met Emma Bran­der­horst en Milou Rohde

Tijdens hun oplei­ding aan de HKU hadden Emma Bran­der­horst en Milou Rohde nog niet eerder samengew­erkt, maar daar kwam na hun afstud­eren veran­dering in. Zo ontmoetten Emma en Milou op de NFF Talentdag beiden hun produ­cent en vonden ze niet veel later ook elkaar en hun gedeelde inter­esse om verhalen te vertellen vanuit het vrouwelijk perspectief.

Emma maakte haar afstudeer­film ONDER­HUIDS over meiden­venijn onder tiener­meisjes in het synchroonzwemmen en Milou schreef MOFFEN­MEID, over de schaamte waar een Neder­landse vrouw mee kampt wanneer haar dochter zwanger raakt van een Duitse mili­tair. Samen met produ­cent IJswater Films werken ze momenteel aan hun Film­fonds Short VLEKKELOOS over menstru­atiear­moede. Milou kende IJswater Films al vanuit haar stage, maar Emma leerde Marc Bary kennen tijdens de NFF Talent Speed­dates. Emma: Ik had net daar­voor L\‘ÉTÉ ET TOUT LE RESTE van Sven Bresser gezien en wist dat Marc vaak met nieuwe makers samen­werkt. Of er tijdens het eerste gesprek direct een klik was weet ik niet, maar hij gaf me wel veel vertrouwen. Dat gaf zo’n prettig gevoel, vooral omdat je als net afges­tudeerde maker toch wel een beetje onzeker bent zo tussen al die profes­sionals tijdens de speed­dates.” Ook Milou ging met de nodige kriebels in haar buik naar de Talentdag. Gelukkig had ze zich vooraf goed voor­bereid. Het smoe­len­boek dat alle gese­lecteerde makers opges­tuurd krijgen is heel fijn. Je kan goed zien wie aanwezig zijn en vooraf alvast voor­bereiden met wie je graag wilt praten. Toch is het span­nend. Je kent iedereen wel van naam, maar hebt er geen gezicht bij. En zij kennen jou natu­urlijk ook niet.” Emma ging meer blanco de speed­dates in. De voor­berei­ding was er door het drukke afstud­eren wat bij ingeschoten. Aan de eerste gesprekken van de speed­dates denkt ze dan ook niet graag terug. Wat was dat zuur zeg! Nam ik met volle over­tuiging plaats aan tafel bij een docu­men­taire produ­cent, terwijl ik zelf een fictiefilm­maker ben.” Milou haakt lachend in: Bij mij ging ook echt niet elk gesprek goed hoor. Maar omdat je zoveel verschil­lende gesprekken hebt ontmoet je altijd wel iemand met wie je een klik of gewoon een goed gesprek hebt.” De Talent Awards Cere­monie werd voor Emma een bijzon­dere: ze sleepte een Film­fonds Wild­card in de wacht. Ik had het totaal niet verwacht. Toen mijn naam werd geroepen was ik zo mega blij. M’n knieën begonnen hele­maal te trillen en ik ben sprin­gend het podium op gegaan. Het heeft een hele hoop deuren geopend.” Na afloop van de Talent Awards Cere­monie ontmoette Emma bijvoor­beeld haar huidige agent Barbara Rasker van Features Creative Manage­ment met wie ze nog altijd fijn samen­werkt. Als Emma nieuwe makers een tip mag geven: Probeer te doen waar je je goed bij voelt. Kijk met wie je een klik hebt, maar laat ook jezelf actief zien.” En vergeet niet om adem te halen,” vult Milou aan. Lees meer over NFF TalentTekst: Gwyneth Sleutel
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte