di 07 jan 2020

Filmonderzoek Nederland beëindigt activiteiten per 1 september 2020

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN) hebben gezamenlijk besloten dat Filmonderzoek Nederland, het onafhankelijke onderzoeksbureau voor de Nederlandse filmsector, stopt per 1 september 2020.

De belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende vraag is naar onderzoek dat door Filmonderzoek Nederland kan worden gedaan. Het onderzoeksbureau zal tot 1 september 2020 alle lopende activiteiten afmaken, en werken aan een adequate archivering van de opgebouwde historische informatie.

In 1993 werd Filmonderzoek Nederland opgericht door de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC) als een semiautonome onderzoeksafdeling, en in 2004 werd de stichting verzelfstandigd. Sindsdien heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau een groot aantal onderzoeken uitgevoerd voor verschillende sector gerelateerde organisaties zoals het Nederlands Filmfonds, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Eye Filmmuseum.

Research Consultant Koen de Groot die dagelijkse leiding heeft over Filmonderzoek Nederland, is binnen 1 januari 2020 in dienst getreden als Business Intelligence Analist bij de NVPI. Zijn collega en researcher Joost Kamer zal nog wel tot 1 september 2020 werkzaam blijven voor Filmonderzoek Nederland.

Ook zullen de NVBF en FDN blijven samenwerken op het gebied van onderzoek.