wo 25 mrt 2020

COVID-19: Filmsector updates

De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het virus beheersbaar te houden, hebben voor iedereen grote gevolgen, ook voor de Nederlandse filmwereld. Op deze pagina lees je de laatste updates uit de Nederlandse filmsector rondom het COVID-19 virus. Lees ook de NFF FAQ omtrent COVID-19, de inschrijving voor het festival en de Gouden Kalf Competitie

 

COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector

Er is een COVID-19 protocol opgesteld voor de Nederlandse audiovisuele sector. Dit protocol is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en hygiëne. Lees meer over dit protocol op de website van NAPA.

Hilversum vertraagt TOZO-uitkeringen aan zzp’ers met minimaal twee weken

De gemeente Hilversum heeft alle uitkeringen binnen de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) voor 8.000 zzp’ers in hun gemeente stopgezet. Dit in afwachting van nog in te vullen inkomensverklaringen. De heer Groothuis, binnen de gemeente Hilversum opdrachtgever van de uitvoering van de TOZO, verklaart dat dit gebeurt om alle voorschotten over te kunnen zetten in uitkeringen. Resultaat is dat een aantal zzp’ers het nu acht tot tien weken moet doen met een voorschot van duizend euro. Volgens Groothuis is het ‘heel mooi, dat de zzp-ers half mei een definitieve uitkering krijgen’.

Steun voor de culturele sector

Op 15 april maakte het kabinet bekend dat het 300 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de culturele sector. Met deze steun wil het kabinet culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen helpen. Hiermee was de cultuursector gisteren de eerste sector waarvoor specifiek een pakket maatregelen met bijbehorend bedrag is opgezet.
Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Protocol voor bioscopen en filmtheaters

De bioscopen en filmtheaters blijven nog tot 20 mei gesloten, maar men kijkt natuurlijk wel vooruit. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft naar aanleiding van de vraag van het Ministerie van Economische zaken een concept protocol opgesteld om op beperkte wijze (o.a. via de bekende 1,5 meter regel) weer bezoekers toe te kunnen laten, wanneer het kabinet daartoe besluit. Lees meer hierover op de website van het NRC. Zodra er een definitief protocol is, zal de NVBF dat door middel van een nieuw persbericht kenbaar maken.

Filmfonds

Het Filmfonds zal gericht inspelen op specifieke knelpunten van de film- en AV sector:

 • Een versoepeling in subsidievoorwaarden en verplichtingen voor reeds door het Fonds gesubsidieerde films en filmactiviteiten die nu in de uitvoering getroffen worden. Voor meerjarige en projectmatig gesteunde filmfestivals en filmactiviteiten komt ruimte voor het later indienen van jaarverantwoordingen, het inzetten van eigen reserves en het niet terugvorderen van de subsidie, indien de huidige activiteiten als gevolg van COVID-19 geen doorgang kunnen vinden.
 • Een verruiming van de bevoorschotting door bestaande subsidietermijnen geheel of gedeeltelijk te vervroegen en daarmee de reeds gemaakte kosten van crew- en castleden, filmbedrijven en investeringen in de productie waar mogelijk op te vangen.
 • Een aanvullende realiseringsbijdrage ter dekking van extra (pre)productiekosten die direct samenhangen met het uitstel, veranderingen of tegenslagen die vanaf maart 2020 zijn opgetreden en die bovenop de productiebegroting gemaakt moeten worden.De extra bijdrage hangt samen met de aard en complexiteit van de problemen waarmee producties geconfronteerd worden.
 • Een aanvullende distributiebijdrage bij noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van Nederlandse majoritaire speelfilms en bioscoopdocumentaires die met de start van hun uitbreng vanaf maart 2020 getroffen zijn door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. Wanneer de reeds gedane investeringen in marketing en distributie geheel opnieuw gedaan moeten worden gaat het om een indicatieve aanvullende bijdrage van maximaal € 10.000-25.000 per productie.

Lees hier de laatste informatie.

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds gaat door met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen, behalve bij de Deelregeling Internationalisering en bij de Vouchers Presentaties Buitenland. Verder hanteert het fonds:

 • Coulance: steunmaatregeling voor makers, instellingen en festivals. Dat wil zeggen dat uitsel, aanpassingen of verplaatsing van het project wordt geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.
 • Alle fysieke bijeenkomsten van het Stimuleringsfonds zijn tot nader order uitgesteld.
 • De commissievergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen alleen niet live op het fonds plaatsvinden maar in de vorm van een videoconferentie.
 • De behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd. 10 weken vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling, ontvang je per mail een bericht met de uitslag. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.
 • Met betrekking tot aanvragen voor projecten die nog moeten worden voorgelegd aan een van de commissies geldt, dat de mogelijke invloed van de corona-uitbraak op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Lees alles over de maatregelen van het Stimuleringsfonds 

NPO-fonds

Een aantal belangrijke data voor besluiten over en indienen van aanvragen zijn verschoven.

Lees hier de laatste informatie. 

CoBO Fonds

De activiteiten van CoBO zullen gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk doorgang vinden. Deadlines voor het inleveren van plannen worden gehandhaafd. Vergaderingen zullen plaatsvinden met digitale middelen.

Lees hier de laatste informatie. 

Abraham Tuschunski Fonds

De komende aanvraagronde met sluitingsdatum 26 maart 2020 is in zijn geheel vervallen.

Lees hier de laatste informatie. 

Creative Europe

Creative Europe kijkt per regeling naar de impact van de huidige maatregelen. Om beneficiënten tijdens deze crisis te helpen is het uitvoerend agentschap (EACEA) met man en macht bezig oplossingen te bedenken om, binnen de wettelijke kaders, de reglementen flexibeler te maken.

 • Alle Creative Europe-overeenkomsten hebben een overmacht-clausule die mogelijk van toepassing is op mobiliteitsrestricties, als resultaat van overheidsmaatregelen.
 •  Op dit moment is het advies om activiteiten die niet doorgaan vanwege deze crisis als ‘uitgesteld’ en NIET als ‘afgelast’ te vermelden in de communicatie.
 • Deadlines van openstaande calls kunnen worden uitgesteld.

Meer informatie over het coronavirus en Creative Europe is te vinden op de website van de Europese Commissie en op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (zie ook de Q&A).

European Film Agencies

European Film Agencies benoemt op hun website de maatregelen genomen door EFAD-leden om de gevolgen van COVID-19 te beperken.

Lees hier de laatste informatie. 

Kunsten ’92, de Boekmanstichting en de NBF verzorgen daarnaast meer updates over de voor de cultuur- en filmsector relevante COVID-19 maatregelen. Cineuropa update dagelijks het overizcht van Europese filmfestivals en -evenementen die door de COVID-19 crisis helaas zijn uitgesteld of geannuleerd. Bekijk de lijst hier.

Hoewel alle consequenties op dit moment nog niet in beeld zijn, geven we in deze FAQ zo goed mogelijk antwoord op vragen die leven in de sector rondom de inschrijving van producties voor het NFF, de Gouden Kalf Competitie, het Forum van de Regisseurs, de Debuut- en Studentencompetitie.