do 19 mrt 2020

Brief van Kunsten ’92 aan minister van OCW over steunpakket culturele en creatieve sector

Op dinsdagmiddag 17 maart heeft Kunsten ’92 (Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed​) een brief gestuurd aan minister van Engelshoven, onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin staan een eerste analyse en een voorstel voor aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is opgesteld in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties. De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur hebben de brief ook ontvangen.

De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te bedwingen hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Er moeten noodzakelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dar zelfstandigen in financiële noodsituaties terecht komen en instellingen en bedrijven failliet gaan.

Het kabinet heeft aangegeven dat het zal doen wat nodig is om weerstand te bieden tegen de economische gevolgen van de crisis. De minister van OCW heeft toegezegd dat de belangen en zorgen van de sector worden meegenomen in de maatregelingen die het kabinet voorbereidt.

De sector vermoed echter, dat alleen deze aangekondigde maatregelen niet voldoende zijn om de specifieke noden en gevolgen van de schade te overzien. Daarin voelt de sector zich gesteund door de Kamermotie die vorige week is aangenomen en die pleit voor een extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

Lees hier de brief.