wo 22 apr 2020

Audiovisuele sector ontwikkelt COVID-19 protocol

De Nederlandse audiovisuele sector ontwikkelt een COVID-19 protocol. Dit protocol geldt inmiddels als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen.

De Nederlandse audiovisuele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Producties zijn stilgelegd en opnames zijn geannuleerd of uitgesteld en de afgelopen persconferentie van minister president Rutte bood geen duidelijkheid over het moment waarop dit weer kan beginnen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven en zelfstandig ondernemers die zich in deze industrie bevinden in grote onzekerheid verkeren. Voor de audiovisuele sector is het is dan ook van groot belang dat zodra het mogelijk de werkzaamheden hervat kunnen worden.

De Dutch Academy For Film (DAFF) heeft verschillende beroepsgroepen en -verenigingen gecoördineerd praktische oplossingen aan te dragen om te voldoen aan de eisen van de anderhalvemeter-samenleving. De twee producentenverenigingen NCP en NAPA begeleiden nu de stappen die nodig zijn om met deze inbreng tot een COVID-19 protocol te komen voor de audiovisuele sector.

Dit protocol zal richtlijnen bevatten voor tijdens werksituaties op de werkvloer en op de set, met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor iedereen die hierbij betrokken is. Vervolgens kan dit worden uitgewerkt voor de verschillende disciplines en producties. Ook is het de bedoeling dat er werkbare en realistische afspraken gemaakt kunnen worden die houdbaar zijn in juridisch opzicht, die toezien op risicodekking en op de wijze waarop de verschillende contractpartijen hun verantwoordelijkheid nemen voor producties.

De werkgroep in opdracht van NCP en NAPA wordt uitgewerkt onder leiding van Doreen Boonekamp (ze is onder andere bestuurder a.i. van NFF) en beroepsverenigingen en belanghebbende partijen zoals omroepen en verzekeraars.

Lees meer op de website van NAPA.