Academysysteem

De nominaties en winnaars van de Grote Prijzen van de Nederlandse Film, de Gouden Kalveren, worden in de categorieën speelfilm en lange documentaire bepaald door middel van het Academysysteem. Het concept voor deze vorm van selectie en bekroning is ontwikkeld door het Nederlands Film Festival en de in 2013 opgerichte Dutch Academy For Film (DAFF).

Onderstaande informatie betreft de procedure voor de Gouden Kalveren 2018.
Snel naar: stemprocedure en de prijzen die worden bepaald middels het Academysysteem.

Voor deelname aan de Gouden Kalf Competitie 2018 volgens het Academysysteem komen in aanmerking:

 • Speelfilms (70 minuten of langer) die tussen 1 juni 2017 en 15 juli 2018 de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en voor de start van het Nederlands FiIm Festival 2018 (26 september 2018) gedurende een tijdsperiode van minimaal een week zijn vertoond in minimaal drie Nederlandse filmzalen.
 • Lange documentaires (70 minuten of langer) die in deze lengte en vorm tussen 1 juni 2017 en de start van het Nederlands Film Festival 2018 (26 september 2018)
  – of: ten minste tien openbare vertoningen hebben gehad
  – of: uitgezonden zijn door een landelijke omroep
  – of: een première op het NFF, het IDFA, het IFFR of een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn (www.fiapf.org) hebben gehad.

Speelfilms die na 15 juli 2018 hun première beleven en speelfilms en lange documentaires die tijdens het NFF 2018 in première gaan, komen niet in aanmerking voor de Gouden Kalf Competitie 2018. Deze kunnen ingediend worden voor de Gouden Kalf Competitie 2019.

Stemgerechtigden en stemmers
Stemmen is alleen voorbehouden aan stemgerechtigden die uiterlijk 1 juni 2018 aan het NFF hebben bevestigd gebruik te willen maken van hun stemrecht. Stemmen gebeurt via een online stemsysteem.

Stemrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het maken van of aanzetten tot het maken van stemafspraken is ten strengste verboden. Indien daar naar het oordeel van het bestuur van het NFF aanleiding toe is, heeft het bestuur het recht om stemmers te diskwalificeren en/of stemmen ongeldig te verklaren, en/of de stemming en aldus de uitslag geheel of op onderdelen ongeldig te verklaren. In dat geval besluit het bestuur of en hoe de uitslag op de ongeldig verklaarde onderdelen alsnog tot stand kan komen. Het bestuur van het NFF behoudt zich het recht voor om de Gouden Kalf Competitie voort te zetten met inachtneming van bijgestelde criteria voor stemrecht.

Stemmers worden gevraagd in beide rondes alle films te kijken voordat zij tot stemmen overgaan. Tevens worden zij gevraagd zich te onthouden van stemmen indien zij zich onbevoegd voelen of niet een aanzienlijk aantal films gezien hebben.

Stemrecht hebben degenen die voldoen aan ten minste een van de volgende criteria:

 • Lid van de Dutch Academy For Film (DAFF, www.daff.org);
 • Nederlandse (zoals omschreven onder 3.3 in het Reglement inschrijving 2018) winnaar van een Gouden Kalf in de prijscategorieën van speelfilm, lange documentaire, korte documentaire, korte film, televisiedrama of interactive, of winnaar van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur/Cultuurprijs;
 • Nederlandse winnaar van hoofdprijzen van A-filmfestivals (volgens de FIAPF-richtlijn, www.fiapf.org), aangevuld met Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van IFFR en IDFA, en Nederlandse winnaars van Oscars en EFA’s, allen in de categorieën speelfilm en lange documentaire.

Stemgerechtigden zijn verdeeld in acht secties:

 • Regie
 • Productie
 • Scenario
 • Acteren
 • Camera / VFX
 • Production Design
 • Postproductie (Montage/Sound Design/Muziek)
 • Documentaire

Alle stemgerechtigden worden voor één sectie geregistreerd. In geval een stemgerechtigde zich kwalificeert voor meerdere secties, dan dient deze stemgerechtigde bij de bevestiging gebruik te willen maken van het stemrecht, te kiezen voor één sectie.

Stemprocedure

Stemronde 1: Nominaties

 • De stemperiode loopt van zondag 15 juli 2018 tot en met maandag 20 augustus 2018;
 • Iedere stemmer stemt binnen de sectie waarvoor hij of zij is geregistreerd in de prijscategorieën die daaraan verbonden zijn. Zie de schematische weergave;
 • Voor een aantal prijscategorieën komen zowel speelfilms als lange documentaires in aanmerking. Dit geldt voor de prijscategorieën Camera, Montage, Sound Design en Muziek;
 • Binnen een aantal secties stemmen de stemmers in meerdere prijscategorieën. Dit geldt voor de secties Postproductie (Montage, Sound Design, Muziek) en Acteren (Acteur, Actrice, Mannelijke Bijrol en Vrouwelijke Bijrol);
 • Stemmers stemmen voor drie films/personen per prijscategorie, behalve in de prijscategorieën Beste Film en Beste Lange Documentaire; stemmers stemmen in deze categorieën voor vijf films/personen;
 • Stemmers rangschikken hun keuze in een volgorde van 1 tot 5 (voor Beste Film en Beste Lange Documentaire) of van 1 tot 3 (alle andere prijscategorieën). In het eerste geval geeft rang 1 vijf punten, rang 2 vier punten, rang 3 drie punten, rang 4 twee punten en rang 5 één punt. In het tweede geval geeft rang 1 drie punten, rang 2 twee punten en rang 3 één punt;
 • De vijf dan wel drie films/personen in iedere categorie met het hoogste aantal punten zijn de nominaties.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers in hun top 5 of top 3 is opgenomen. Bijvoorbeeld: als twee films in de categorie Beste Film evenveel punten halen voor de vijfde plek, dan is doorslaggevend welke van de twee films door de meeste afzonderlijke stemmers in de Sectie Productie in hun top 5 is opgenomen. Komt ook hier een gelijke uitslag uit dan is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers op de eerste plaats is gezet in hun top 5.

Stemronde 2: Winnaars

 • De stemperiode loopt van donderdag 6 september 2018 tot en met zondag 30 september 2018;
 • Alle stemmers kunnen stemmen in alle dertien prijscategorieën;
 • Stemmers kunnen in iedere categorie één stem uitbrengen, de film/persoon met het hoogste aantal stemmen is de winnaar.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend het aantal stemmen uit de sectie die over het betreffende vakgebied gaat, zoals vermeld in onderstaand schema. Bijvoorbeeld: als twee films evenveel stemmen hebben in de prijscategorie Beste Film, dan is doorslaggevend welke van de twee films de meeste stemmen heeft gekregen uit de Sectie Productie. Is er ook dan een gelijke uitslag dan is doorslaggevend welke film door de meeste secties het hoogst gewaardeerd is.

Klik hier voor een schematische weergave van de stemprocedure.

Viewen

In februari 2018 zijn alle geregistreerde stemmers geïnformeerd over de stemprocedure en het reglement. Nadat stemgerechtigden zich geregistreerd hebben als stemmer krijgen ze toegang tot het NFF Viewingsysteem; een beveiligde omgeving waarin de deelnemende films (op basis van toestemming van de rechthebbenden) beschikbaar worden gesteld.

Beveiliging

Films worden in een beveiligde omgeving afgespeeld en worden bij het afspelen altijd voorzien van een persoonlijk watermerk. Toegang tot het videoplatform kan alleen door de bevoegde medewerkers van het NFF worden verschaft middels een persoonlijke inlog.