Aan de hand van enkele notabelen en een doorsneefamilie te Staphorst, ontstaat een documentair portret van deze besloten kerkelijke gemeenschap, die zich met morele en religieuze dilemma's geconfronteerd ziet.
'Staphorst' is spreekwoordelijk voor 'streng gereformeerd en gesloten'. Dat de documentairemakers Van Rouveroy & Van Rouveroy over langere tijd een portret van deze dorpsgemeenschap mochten maken, is derhalve opmerkelijk. Uiteraard bleef de Grote Kerk tijdens de dienst voor hen dicht, maar een geluidsopname laat een vermanende preek van de dominee horen. Als hoofd van de SGP en vader van een wethouder heeft de dominee een vinger in de politieke pap, waarmee een gevoelig punt is aangestipt. Op gemeenteraadszittingen uiten raadsleden van niet-confessionele partijen hun bedenkingen over het huwelijk van godsdienst en overheid. Aan de orde komen het vloekverbod en eerbiediging van de zondagsrust. Daar doorheen lopen de gebeurtenissen van de familie Kok, die zich met morele en religieuze dilemma's geconfronteerd ziet. De vader is ernstig ziek, de zoon verkiest het uitgaansleven boven de kerk en de traditioneel geklede moeder denkt er het hare van. De overstap van de Oud Gereformeerde naar de Hersteld Hervormde Kerk is een cruciale keuze.

Titel: Staphorst in tegenlicht
Jaar: 2008
Duur : 54 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2008

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Stills

Still
Still
Still