Docu­men­taire over onder­zoek naar vossen in Water­land en het koren­wol­freser­vaat in Limburg toont hoe ingewikkeld natu­urbe­heer in Neder­land kan zijn en wat de rol is van de spreek­wo­ordelijke sluwe vos.
De docu­men­taire Rotvos toont hoe ingewikkeld natu­urbe­heer in Neder­land kan zijn en wat de rol is van de spreek­wo­ordelijke sluwe vos. Film­makers Tijs Tinbergen en Jan Musch, die eerder (bekroonde) natu­ur­doc­u­men­taires maakten, volgen het onder­zoek naar de rotvos’ in het koren­wol­freser­vaat in Limburg. Met strikken en klemmen worden de vossen gevangen en vervol­gens voorzien van een zender weer losge­laten, zodat men inzicht krijgt in hun terri­to­rium en fouragege­drag. Zo’n zelfde onder­zoek is opgezet in Water­land waar de vos de beschermde weide­vo­gels zou bedreigen. Door terloopse gesprekken krijgt de kijker een beeld van de ontwik­kelingen in de Neder­landse natuur en natu­urbe­heer, zoals de afschaffing in 2006 van de vossen­jacht. Nuchter registreert de camera beelden van aangek­naagde prooien, de autopsie van een op mysterieuze wijze gestorven vos en het terug­brengen van een nest van zes tot twee jonkies door mensen die over­duidelijk van de natuur houden.

Credits

Uitvoerend Producent
Geluidsnabewerking
Montage
Productiebedrijf
Selfmade Films
Omroep
NCRV TV
Distributie
Selfmade Films

Titel: Rotvos
Jaar: 2009
Duur : 1 uur, 20 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2009

Gouden Kalf winnaar

Beste Lange Documentaire (2009)
Jan Musch
Beste Lange Documentaire (2009)
Tijs Tinbergen

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte