Een portret van kunste­naar Paul Citroen, waarin hij naar voren komt als een sympa­thieke, zelf­be­wuste maar alles­be­halve arro­gante alleskunner. Met inter­views, werk, en de kunste­naar in actie.

Een portret van schilder, kunsthande­laar, schri­jver, graficus, fotograaf en leraar Paul Citroen. De aan het begin van de vorige eeuw in Berlijn geboren en getogen, half Neder­landse kunste­naar, wordt beschreven en gedefinieerd door een muse­umdi­recteur, een onder­zoeker bij het Neder­lands Foto­mu­seum, twee voor­ma­lige studenten en een oud-model. Daaruit komt het beeld naar voren van een zelf­be­wuste, maar alles­be­halve arro­gante alleskunner, met een grote liefde voor slanke vrouwen met grote ogen’. De inter­views worden doorsneden met veel werk van de kunste­naar — waaronder een bootje dat hij op tien­jarige leeftijd schilderde, en zijn wereld­beroemde foto­col­lage Metrop­olis — en met frag­menten uit zijn boek Noti­ties van een schilder. Ook zijn er archief­beelden van Citroen in actie: karak­ter­istiek fluis­terend bij het tekenen en, hoog­be­jaard, een portret schet­send van Hilde­gard Knef, tijdens een tele­visieuitzending van Willem Duys.

Credits

Producent
Uitvoerend Producent
Set geluid

Titel: Paul Citroen
Jaar: 2010
Duur : 50 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2011

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte