Extrav­a­gante en ironische speelfilm over de schilder Rembrandt en de gevolgen die het schilderen van De Nachtwacht had op zijn leven. Het schilderij bezorgde hem zowel zijn roem als zijn ondergang.
In 1642 stemt de gevierde en beroemde Neder­landse schilder Rembrandt er aarze­lend in toe om een groep­sportret te maken van de Amster­damse Schut­ter­scom­pagnie van de Klove­niers­doelen, dat later bekend zou worden als De Nachtwacht. Hij toont aan dat er sprake is van een samen­zw­ering onder de officieren van de Compagnie van Frans Banning Cocq en legt een moord bloot. De samen­zweerders ontkennen de beschuldigingen in het open­baar, maar zinnen op wraak. Hoewel het schilderij de repu­tatie van Rembrandt consolideerde in de kunst­geschiedenis als wellicht de meest succesvolle schilder aller tijden in Europa, leidde het tijdens zijn eigen leven tot omstandigheden die hem maatschap­pelijk en finan­cieel te gronde zouden richten. De film was onderdeel van een ambitieus project van Peter Green­away over De Nachtwacht, naast een theatrale beleving met licht en geluid in drie zalen van het Rijksmu­seum tijdens het Holland Festival 2007 en een opera.

Titel: Nightwatching
Jaar: 2007
Duur : 2 uur, 25 minuten
Categorie: Speelfilm
Editie: NFF 2007

Gouden Kalf winnaar

Beste Production Design (2007)
Maarten Piersma
Beste Scenario (2007)
Peter Greenaway

Gouden Kalf nominaties

Beste Camera (2007)
Reinier van Brummelen
Beste Lange Speelfilm (2007)
Kees Kasander
Beste Regie (2007)
Peter Greenaway

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte