Veelvuldig bekroonde docu­men­taire is een compositie van frag­menten uit oude nitraat­films over de kolo­niale periode van het voor­ma­lige Neder­lands-Indië tussen 1912 en 1933.
Docu­men­taire compositie van frag­menten uit oude nitraat­films over het voor­ma­lige Neder­lands-Indië. De film spitst zich toe op de wijze waarop Neder­land in de periode 1912 — 1933 haar kolonie bestierde, hoe zij haar als kolo­niale onderne­ming zag en hoe de machtsver­houdingen destijds waren. De veelal voor propa­gan­da­doeleinden gemaakte opnamen weer­spiegelen de kolo­niale mental­iteit van weleer en tonen de Euro­peaan als in wit tropenpak geklede, immer aanwi­jzingen gevende opzichter, zendeling of admin­is­tra­teur. Aan de zonder geluid opgenomen beelden is een bijzon­dere gelu­ids­band toegevoegd met natu­urlijke gelu­iden, inheemse muziek en poëzie. Bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Lange Docu­men­taire in 1995.

Credits

Mixage
Sound Design
Omroep
NTR
Distributie
Filmmuseum Distributie

Titel: Moeder Dao, de schildpadgelijkende
Jaar: 1995
Duur : 1 uur, 29 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 1995

Gouden Kalf winnaar

Beste Lange Documentaire (1995)
Vincent Monnikendam

Gouden Kalf nominaties

Andere prijzen

Grolsch Filmprijs (1995)

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01