Kort, zwartkomisch drama over een man en zijn slachtofferschap. Dat bemoeilijkt hem om contacten te leggen. Als een vrouw hem tot het uiterste drijft, besluit hij een nieuwe weg in te slaan.
Een man zonder naam probeert zich staande te houden in een absurde wereld, geregeerd door wreedheid en miscommunicatie. Zijn zelf aangenomen slachtofferrol bemoeilijkt hem om contact te leggen met de naamloze vrouw in zijn leven. Wanneer hij zich realiseert dat de vrouw gebruik maakt van zijn apathie, knapt er iets in hem. Een gestileerd drama dat soms wel wat wegheeft van een poppenkasttragedie.

Titel: Men Discussing Their Feelings in an Emotionally Healthy Way
Jaar: 2019
Duur : 22 minuten
Categorie: Korte Film
Editie: NFF 2019

Drama

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.