Van den Berge volgt gezinnen waarvan de ouders een verstandelijke beperking hebben. Hulpverleners en gezinscoaches helpen hen bij de opvoeding van hun kinderen, met wisselend succes.
In het project Parkwijk wonen jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die problemen ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen. Gezinscoaches monitoren de bewoners en maken afspraken met hen over huishouding, drink- en drugsinname en de opvoeding. Een veelal frustrerend en emotioneel proces voor de hulpverleners, die laveren tussen het verkrijgen van vertrouwen van de ouders én het welzijn van de kinderen. Bij misdragingen van de ouders zijn de coaches verplicht tot rapporteren aan de voogden, wat tot uithuisplaatsing van het kroost kan leiden. Van den Berge volgt enkele gezinnen en hun coaches, die wisselend succes boeken. Vaak blijkt het ingewikkeld om in gesprek te gaan met de cliënten, omdat het voor hen moeilijk is consequenties van hun handelen te overzien. Tijdens crisisvergaderingen laait regelmatig de discussie op of deze mensen wel kinderen mogen krijgen. Een van de coaches vindt 'dat het eigenlijk niet kan.' Maar: 'Ze zijn er, en we moeten alles uit de kast trekken om hen te helpen.'

Credits

Producent
Uitvoerend Producent
Geluidsnabewerking
Sound Design
Productiebedrijf
Paul de Bont Producties
Omroep
NCRV TV
Distributie
NPO Sales

Titel: Machteloos
Jaar: 2009
Duur : 1 uur, 30 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Stills

Still