Docu­men­taire over de gespannen relatie tussen de aan lager wal geraakte gitaarvir­tuoos Jimmy Rosen­berg en zijn vader, die na een lang gevan­genisverblijf hoopt zijn zoons leven weer op de rails te krijgen.
Ik ben een zacht mens. Mij kunnen ze heel snel pijn doen. Ik ben heel kwets­baar, snap je?’ Gitaarvir­tuoos Jimmy Rosen­berg (1980) lijkt niet opge­wassen tegen de wereld. Als wonderkind werd hij gebom­bardeerd tot gedoo­d­verfde opvolger van Sinti-legende Django Rein­hardt, wiens loopjes hij vliegensvlug naspeelde. Archief­ma­te­riaal uit die tijd toont een verlegen, stot­terend jongetje met grote, onschuldige ogen. Na een periode van wereld­wijd succes, verd­wijnt zijn over­heersende vader lange tijd achter de tralies en raakt Jimmy aan de heroïne. Na verbli­jven in psychi­a­trische inrichtingen en afkick­klin­ieken denkt hij er weer aan zijn drie kinderen te zien. Zijn talent heeft van alle ellende weinig te lijden gehad. Dus blijft er voort­durend de hoop dat de geestelijk nog steeds insta­biele twintiger die belofte alsnog waar­maakt. Miss­chien wel als zijn vader straks vrijkomt. Of zijn de verstikkende fami­liebanden juist debet aan zijn neergang?

Titel: Jimmy Rosenberg - De vader, de zoon & het talent
Jaar: 2006
Duur : 1 uur, 18 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2007

Gouden Kalf winnaar

Beste Lange Documentaire (2007)
Jeroen Berkvens

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte