Futur­is­tisch avon­turen­spel over een toekomst waarin machines de dienst uitmaken en de mensheid tot jäger-verza­me­laar is gere­duceerd. De vrijge­vochten jäger Aloy gaat op zoek naar haar lotsbestemming.

Zes jaar lang werkte het Neder­landse Guer­rilla Games aan de creatie van het Horizon Zero Dawn-universum voor de Playsta­tion 4. Dat resul­teerde in een futur­is­tisch ogend avon­turen­spel waarin kwaadaardige dino-robots de mensheid weer tot nomadische jagers-verza­me­laars hebben gere­duceerd. Rondtrekkend door dicht­be­groeide jungles, ijzige vlaktes en wijd­ver­takte bergketens lukt het de mens maar ternauw­er­nood om te over­leven. Of kan de vrijge­vochten jäger Aloy, op zoek naar haar lots­bestem­ming, daar veran­dering in brengen?

Titel: Horizon Zero Dawn
Jaar: 2017
Duur : 1 dag, 16 uur
Categorie: Interactief project
Editie: NFF 2017

Actie & AvontuurAnimatie

Gouden Kalf winnaar

Beste Interactive (2017)
Guerrilla Games

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte