Indrin­gende kijk in de keuken van het moeizame verbouwing­sproces van het Rijksmu­seum in Amsterdam, eerder te zien als tele­visieserie, verrijkt met nieuw mate­riaal en herge­mon­teerd tot een bioscoopfilm.
De verbouwing van het Amster­damse Rijksmu­seum begin 21e eeuw duurde uitein­delijk langer dan de oorspronke­lijke nieuw­bouw in de tweede helft van de 19e eeuw. Het project werd geteis­terd door weer­barstige krachten en onverwachte tegenslagen, maar na tien jaar kon ten slotte de heropening met een spet­terend vuur­werk worden gevierd. Oeke Hoogendijk filmde het gehele proces, van 2003 tot 2013, en hermon­teerde haar gelauw­erde vierdelige docu­men­tair­ereeks, aange­vuld met nieuw mate­riaal, tot deze bioscoopfilm.

Titel: Het Nieuwe Rijksmuseum - de film
Jaar: 2014
Duur : 2 uur, 11 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2015

Kunst & CultuurGeschiedenis

Gouden Kalf nominaties

Andere prijzen

Kristallen Film (10.000 bezoekers documentaire) (2017)

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte