Documentaire geeft een beeld van de wordingsgeschiedenis van Nagele, een dorp in de Noordoostpolder. De zeebodem wordt drooggelegd, planologen maken een ontwerp en de eerste palen gaan de grond in.
Documentaire geeft een beeld van de wordingsgeschiedenis van Nagele, een dorp in de Noordoostpolder. De film laat zien hoe, na het droogleggen van de zeebodem, planologen een ontwerp maken voor een dorp dat een hechte gemeenschap moet worden. Dan gaan de eerste palen de grond in en uiteindelijk betrekken de bewoners hun nieuwe woning.

Titel: Een nieuw dorp op nieuw land
Jaar: 1960
Duur : 25 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2000

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.