Naflui­tende mannen op straat? Kunste­naar Noa Jansma vereeuwigde ze via een selfie voor een Insta­gram-account, dat veel media-aandacht en reac­ties uitlokte.

#Dearcat­callers van Noa Jansma is een Insta­gram-account dat gedurende de maand augustus 2017 opge­bouwd werd. Jans­ma’s doel was om het bewustzijn te vergroten rondom het fenomeen straat­in­tim­i­datie bij vrouwen, ook wel bekend als catcalling’. Op het account postte ze gedurende een maand selfies met elk van haar catcallers. De enthou­si­aste partic­i­patie van de catcallers aan deze serie onder­streept het ontbreken van enig besef over hun normover­schri­j­dende gedrag.

Door sociale media als medium te gebruiken voor digital story­telling’ wordt een intieme verhouding met de toeschouwer gecreëerd. Met de hashtag #dearcat­callers stuurden vrouwen over de hele wereld hun eigen selfie met hun catcallers in. In de reac­ties deelden mensen hun verhalen, ervaringen en ontstonden onder­ling flinke discussies. Het project oogstte veel media-aandacht en had meer dan 320.000 volgers en tien­tallen miljoenen views. 

Credits

Producent
Scenario
Montage
Research
Still fotografie
Conceptontwikkeling

Titel: #Dearcatcallers
Jaar: 2017
Categorie: Interactief project
Editie: NFF 2018

Maatschappij

Gouden Kalf winnaar

Beste Interactive (2018)
Noa Jansma

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte