Docu­men­taire over Sok Chea die als kind wreed­heden meemaakte tijdens het bewind van Pol Pot en nu wordt gecon­fron­teerd met de man die in haar gevan­genis de leiding had en die ze verant­wo­ordelijk acht voor de dood van een groot deel van haar familie.
De wreed­heden die Sok Chea als kind meemaakte tijdens het bewind van Pol Pot achter­volgen haar tot op de dag van vandaag, bijna dertig jaar later. Ze is dan ook geschokt als ze de man, die in haar gevan­genis de leiding had en die ze verant­wo­ordelijk acht voor de dood van een groot deel van haar familie, opeens in levenden lijve voor zich ziet. Hij bekleedt weer een belan­grijke positie en is onder andere doods leider van de crematiecer­e­monies. Ze besluit bewi­js­ma­te­riaal tegen hem te verza­melen. Hij moet berecht worden. Maar zal zij slagen in een land waar angst nog steeds regeert, recht­spraak nauwelijks bestaat en corruptie over­heerst? Boven­dien geloven Cambod­janen in karma en vergeving. De daders worden na hun dood toch wel gestraft. Sok Chea’s zoek­tocht leidt tot een confrontatie met Karoby, in dezelfde pagode als de wreed­heden plaatsvonden.

Credits

Producent
Set geluid
Productiebedrijf
drsFILM
Omroep
Boeddhistische Omroep Stichting

Titel: Deacon of Death - Looking for Justice in Today's Cambodia
Jaar: 2004
Duur : 1 uur, 5 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2004

Gouden Kalf winnaar

Beste Lange Documentaire (2004)
Jan van den Berg

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01