Stilistische documentaire over een efficiënt verzorgingshuis maakt het contrast tussen de fabrieksmatige manier van werken en kwetsbaarheid van de bewoners schrijnend zichtbaar.
Stilistische documentaire over een verzorgingshuis, waar het meer gaat om efficiëntie dan om de bewoners. Op een schrijnende manier wordt het contrast tussen de fabrieksmatige manier van werken en de kwetsbaarheid van de bewoners zichtbaar.

Credits

Producent
Scenario
Set geluid
Geluidsnabewerking
Distributie
Productiebedrijf
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Omroep
Human TV

Titel: De zorgfabriek
Jaar: 2009
Duur : 16 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.