Een stroomopwaartse reis van Amsterdam naar de oevers van de Nijl. Ontmoetingen met mensen die zich een plaats trachten te veroveren: krakers, reizigers van land naar stad, van zuid naar noord.

Titel: De weg naar het zuiden
Jaar: 1981
Duur : 2 uur, 27 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 1982

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.