Ruim twee uur durende docu­men­taire over de slag in de Javazee. In de laatste febru­ar­idagen van 1942 trachtte een geal­lieerde vloot onder bevel van de legen­darische schout-bij-nacht Karel Doorman, tevergeefs de Japan­ners te beletten Neder­lands-Indië aan te vallen. De slag betek­ende meer dan een nood­lottig treffen van geal­lieerde en Japanse zeestri­jd­krachten. Het was een confrontatie tussen Oost en West en vormde de inlei­ding tot het feit­elijke einde van 300 jaar kolo­niale over­heersing. Regis­seur Niek Koppen sprak met betrokkenen en plaatste hun vaak aangri­jpende getu­igenissen naast elkaar. Elk relaas werpt een ander licht op de fatale zeeslag. Samen maken ze voel­baar wat duizenden mannen kort voor, tijdens en na de strijd hebben doorgemaakt.

Credits

Scenario
Set geluid
Productiebedrijf
Omroep
AVRO TV
Distributie
Filmmuseum Distributie

Titel: De slag in de Javazee
Jaar: 1995
Duur : 2 uur, 15 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 1996

Gouden Kalf winnaar

Beste Lange Documentaire (1996)
Niek Koppen

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01