Portret van een clubje studenten dat in een onrustig China teruggrijpt op de teksten van Confucius, als tegenwicht voor de westerse culturele erosie en een in spiritueel opzicht ontoereikend Chinees marxisme.

Elke vrijdagavond komt in de flat van hun filosofieprofessor een groepje studenten van de prestigieuze Fudan-universiteit in Shanghai bij elkaar. Hier bestuderen ze zin voor zin de teksten van de oude wijsgeer Confucius. Ze maken deel uit van een kleine maar opmerkelijke groep Chinezen die in het Chinese marxisme noch de westerse marktwerking gelooft. Tijdens de stormachtige ontwikkelingen die China doormaakt, grijpen ze terug op deze eeuwenoude denkbeelden voor houvast en reflectie.

Credits

Producent
Coproducent
Uitvoerend Producent
Set geluid
Geluidsnabewerking
Visual Effects
Omroep
VPRO TV

Titel: China: van Cartier naar Confucius
Jaar: 2012
Duur : 48 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2012

Blik naar buiten(land)Sociaal maatschappelijk

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.