Film over de intrigerende emotie verveling en het verloren vermogen om te kunnen niets­doen volgt de ervaringen van een jongere uit Doet­inchem tot een Wall­streethande­laar en een voor­malig spionne van 93.
Een film over de intrigerende emotie verveling’ en het verloren vermogen om te kunnen niets­doen. Hoewel verveling in het alge­meen als een fascinerend onder­werp wordt gezien, haasten mensen zich meestal erbij te vertellen dat men zichzelf nooit verveelt. Terwijl niets doen mensen kan dwingen om te bedenken waarom ze doen wat ze doen. Lang­durig niets­doen betekent dat er ongedachte gedachten en verrassende ervaringen kunnen ontstaan. De ervaringen van onder anderen een jongere uit Doet­inchem, een 45-jarige vrouw die in haar jeugd enkele kinderen dood­schoot om een beetje leven in de brouw­erij te brengen’, een Wall­street-hande­laar, een woesti­jn­no­made en een voor­malig spionne van 93 jaar zijn met elkaar verw­even, in een poging na te gaan wat de zinvolle invulling van het leven zou kunnen zijn. De voice-over, inge­sproken door John Malkovich met zijn intrigerend timbre, is opge­bouwd uit teksten uit Herin­ner­ingen uit het onder­grondse van Fjodor Dosto­jevski en Amer­ican Psycho van Bret Easton Ellis.

Titel: Bloody Mondays & Strawberry Pies
Jaar: 2008
Duur : 1 uur, 25 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2008

Gouden Kalf winnaar

Beste Lange Documentaire (2008)
Coco Schrijber

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte