Docu­men­taire over de inter­net­nieuws­groep alt.suicide.holiday, kortweg Ash, waarop (ex-)suïcidale mensen berichten plaatsen over redenen om zelf­moord te plegen en manieren waarop dat kan gebeuren.
De meeste buiten­staan­ders staan afwi­jzend tegen­over de inter­net­nieuws­groep alt.suicide.holiday, kortweg Ash, waarop (ex-)suïcidale mensen berichten plaatsen over redenen om zelf­moord te plegen en manieren waarop dat kan gebeuren. Soms pleegt inder­daad iemand zelf­moord na een bezoek aan de nieuws­groep, maar voor veel trouwe bezoekers — of Ashers — is de nieuws­groep juist een belan­grijke steun om het leven vol te houden. Film­maker Walter Stokman deed een oproep, waarop vier Ashers reageerden. Stokman inter­viewt ze thuis en op afgelegen, rust­gevende locaties en laat ze delen uit berichten uit de nieuws­groep voor­lezen. Ze spreken over hun zelf­mo­ordgedachten en zelf­mo­ord­pogingen en over de rol van de contro­ver­siële nieuws­groep; ze roemen vooral de open­heid en accep­tatie door andere bezoekers. Door in de docu­men­taire te verschi­jnen, geven ze een stem en gezicht aan de relatief anon­ieme internetgemeenschap.

Credits

Set geluid
Omroep
VPRO TV
Distributie
SND Films

Titel: ASH World Wide Suicide
Jaar: 2002
Duur : 56 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2002

Gouden Kalf winnaar

Beste Korte Documentaire (2002)
Walter Stokman

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01