Kort drama over de relatiebreuk van twee twintigers, waarbij oude wonden worden opengehaald. De eens zo mooie, pure relatie laat enkel nog een spoor van pijn achter bij de verlatene.
Het leven van de 26-jarige Eleonor stort in als Finn (28) hun relatie verbreekt. Hij was haar rots in de branding. Hun intense relatie laat enkel nog een spoor van pijn achter. In dit korte drama, waarin oude wonden worden opengereten, houdt de verlatene krampachtig vast aan de mogelijkheid dat Finn bij haar terug zal keren. In haar zelf gecreëerde bubbel bedenkt Eleonor een waanbeeld om het gat van zijn afwezigheid op te vullen. Tot er een bijzondere ontmoeting plaatsvindt.

Credits

Producent
Uitvoerend Producent
Production Design
Kostuumontwerp
Sound Design
Geluidsnabewerking

Titel: Amantes
Jaar: 2022
Duur : 8 minuten
Categorie: Korte Film
Editie: NFF 2022

Stills

Stills
Stills
Stills