In de verhalen van pold­er­pi­oniers komt een markant stuk Neder­landse geschiedenis naar voren, geïl­lus­treerd door statische en zorgvuldige beelden van het land­schap van de provincie Flevoland.
Het is prachtig om van niets iets te maken.’ Een van de pold­er­pi­oniers zegt het heel poëtisch. Begin jaren zestig trokken talloze Neder­lan­ders naar de nieuwe provincie Flevoland, om er een nieuw bestaan op te bouwen. Ze voelden zich emigranten in eigen land, want er was nog hele­maal niks, afgezien van wegen en veel akker­land. In hun verhalen komt een markant stukje Neder­landse geschiedenis naar voren, dat de beelden tref­fend illus­tr­eren. Bood­schappen deden ze, hele­maal in het begin, in provi­sorische barakken. De oprit van het enige pomp­sta­tion was nog niet geas­fal­teerd, waar­door de auto’s er in de modder bleven steken. Verder was het stil, stil, stil, echt stil,’ zegt een van de boeren van het allereerste uur. Gevaar­lijk was het er wel op de lege wegen. De zoge­naamde polderblind­heid’ was de oorzaak van tal van ongelukken, vertelt een poli­tieagent. Debuterend maak­ster Katelijne Schrama wisselt de onged­wongen gesprekken af met verstilde totalen en lang­gerekte shots vanuit de auto. Ze schept een esthetica van de leegte.

Titel: 360° horizon - land zonder verleden
Jaar: 2007
Duur : 38 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2007

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte