26.000 Gezichten was een project met korte filmische portretten, dat zich ten doel stelde uitgeprocedeerde asielzoekers die moesten terugkeren naar hun land, op televisie een gezicht te geven.
26.000 Gezichten was een project dat zich ten doel stelde een groep uitgeprocedeerde asielzoekers die moest terugkeren naar hun land van herkomst, op televisie een gezicht te geven. Het was een initiatief van een groep van ruim zeventig (documentaire en drama) filmregisseurs die ernaar streefden korte filmische portretten op televisie te brengen. Het project bestond uit filmpjes met een lengte variërend van een tot vijf minuten, die gedurende drie jaar werden uitgezonden, de termijn waarin, volgens de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, alle uitzettingen moesten plaatsvinden. De initiatiefnemers wilden met het project aandacht vragen voor de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met asielzoekers en in het bijzonder met de groep van ongeveer 26.000 asielzoekers die na vijf jaar nog geen status had.

Titel: 26.000 Gezichten
Jaar: 2006
Duur : 2 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2005

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.