Inclusiviteit in de Nederlandse film

De maatschappij verandert, net als de opvattingen over wat gepast of ongepast is. Termen als cultureel toe-eigenen en artistieke vrijheid komen veel voor in dit debat. Hoe gaat de Nederlandse audiovisuele sector om met zulke thema's? Kun je in opspraak geraakt beeldmateriaal simpelweg wissen of aanpassen en weer doorgaan zonder enige context te geven? En in hoeverre kun je een geschiedenis, of een verhaal dat niet het jouwe is gebruiken, verfilmen of vertolken naar eigen inzicht? We bespreken het tijdens het Nederlands Film Festival.

Over Kleur Gesproken

NFF ondersteunt het initiatief KLEUR dat de inclusiviteit van makers van kleur in de Nederlandse audiovisuele sector wil versnellen. In samenwerking met HUMAN presenteren we Over Kleur Gesproken.

De serie bestaat uit gesprekken tussen witte makers en makers van kleur, aan de hand van concrete voorbeelden uit hun eigen werk. Het zijn respectvolle uitwisselingen over wat ze zien en meemaken.

Set foto Over Kleur Gesproken

Nieuwe afleveringen Over Kleur Gesproken

KLEUR initiëerde, NFF ondersteunde en samen met HUMAN presenteren we Over Kleur Gesproken. Sinds eind september zijn er weer nieuwe afleveringen te zien via NPO Start. Via de overzichten hieronder kijk je seizoen 1, 2 & 3.

019 Over Kleur Gesproken 20200929 9 30 10 30

Onderzoek naar aanleiding van aanjager KLEUR

Aanjager KLEUR –voor meer diversiteit en inclusiviteit van kleur in de Nederlandse televisie- en filmindustrie– resulteert in onderzoek vanuit het Ministerie van OCW, uitgevoerd door DSP-groep. In de speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen begeleidingscommissie hebben vertegenwoordigers vanuit KLEUR, Filmfonds en DAFF plaats. Het eindrapport zal naar verwachting eind 2022 opgeleverd worden

011 Over Kleur Gesproken 20200929 9 30 10 30

Aanjager KLEUR

Een aanjager tot inclusiviteit en diversiteit in de Nederlandse televisie- en filmindustrie bestemd voor fondsen, omroepen, producenten, casting directors, opleidingen, vakverenigingen en eigenlijk iedereen in de industrie.

Kijk terug: NFF Extended

KLEUR, de stand van zaken

Samen met gerenommeerde AV-professionals kijken we naar de huidige stand van zaken rondom diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse filmsector. Wat kunnen we als AV-professionals individueel én samen doen om de praktijk in de industrie te verbeteren? Klik op de play button op de afbeelding om deze sessie terug te kijken.

Queerday op NFF 2022

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.