FAQ NFF, Gouden Kalf Competitie & COVID-19-maatregelen

De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het virus beheersbaar te houden, hebben voor iedereen grote gevolgen, ook voor de Nederlandse filmwereld. Hoewel alle consequenties op dit moment nog niet in beeld zijn, geven we hier zo goed mogelijk antwoord op vragen die leven in de sector rondom de inschrijving van producties voor het Nederlands Film Festival en de Gouden Kalf Competitie. De eerder gecommuniceerde deadlines zijn onderaan deze pagina te vinden.

Gaat de Gouden Kalf Competitie 2020 door?

Wij gaan er nu vanuit dat de Gouden Kalf Competitie 2020 gewoon doorgaat en werken door aan de voorbereidingen. Vanwege de COVID-19-maatregelen kan het zijn dat er dit jaar wel wijzigingen komen in de planning en het verloop en er meer nadruk komt te liggen op contact via digitale kanalen.

Gaat het Nederlands Film Festival 2020 door?

Wij richten ons er op dat de 40e editie van het Nederlands Film Festival volgens planning plaats kan vinden van 25 september t/m 3 oktober. Tegelijkertijd zijn we ons zeer bewust van de ernst van de situatie, waarbij het belang van de volksgezondheid voor alles gaat. Het is mogelijk dat er ten tijde van het festival nog steeds belemmeringen zijn die ook van invloed zijn op de vorm van het festival. Daarom werken wij net als collega-festivals verschillende scenario’s uit; een reguliere editie, een gemixte editie met beperkte zaalcapaciteit en een deel online, en een editie die volledig online plaatsvindt.

Onze filmproductie loopt vertraging op en we halen de inschrijfdeadline van 1 juni niet of kunnen onze screener niet voor 29 juni opleveren, kunnen we toch meedoen dit jaar?

NFF kijkt de komende tijd hoe we filmproducties met vertraging kunnen faciliteren, zodat deze toch dit jaar mee kunnen doen aan de Gouden Kalf Competitie en/of vertoond kunnen worden op het festival. We raden iedereen aan filmtitels wel voor 1 juni in te schrijven en contact op te nemen met onze programma-afdeling ([email protected]) in het geval van vertraging of andere vragen. Mochten er grote wijzigingen noodzakelijk zijn als gevolg van COVID-19, dan zullen wij daarover berichten.

Vanwege het sluiten van de bioscopen weten we niet of onze film het minimumaantal vertoningen haalt om in aanmerking te komen voor Gouden Kalf Competitie, kunnen we toch meedoen dit jaar?

Het NFF zal coulant omspringen met films die vanwege de COVID-19-maatregelen de roulatie/vertoningscriteria niet halen. We vragen iedereen in deze situatie de film gewoon in te schrijven en contact op te nemen met onze programma-afdeling ([email protected]).

Vanwege het sluiten van de bioscopen gaat onze film pas na het NFF in roulatie, kunnen we toch meedoen in de Gouden Kalf Competitie dit jaar?

Alle films die tijdens de vorige editie van het festival of in de daarop volgende periode tot aan de NFF-openingsdag op 25 september 2020 in première en release zijn gegaan of nog gaan, kunnen worden ingeschreven vóór 1 juni 2020 (de screener dient uiterlijk 29 juni aangeleverd te zijn).

Ook in het geval een film zijn Nederlandse première in de afgelopen periode al heeft beleefd maar de release als gevolg van de COVID-19-maatregelen is uitgesteld tot na het NFF kan deze titel ingeschreven worden vóór 1 juni (de screener dient uiterlijk 29 juni aangeleverd te zijn).

Wij verkennen op dit moment bovendien de mogelijkheid om vanaf dit jaar de premières tijdens het NFF weer onderdeel te maken van de Gouden Kalf Competitie. Als dat lukt maken wij dit zo spoedig mogelijk bekend.

Hoe zit het met de Holland Film Meeting 2020 en de inschrijving van projecten daarvoor?

Holland Film Meeting (HFM) is de internationale tak van het NFF waar Nederlandse film- en interactive-projecten in vergevorderde scenariofase, productie of postproductie aan de internationale markt worden gepresenteerd. HFM 2020 staat gepland voor 26 t/m 29 september en net als voor het reguliere festival worden er diverse scenario’s uitgewerkt. De specifieke aanwezigheid van internationale filmprofessionals hangt uiteraard nauw samen met de ontwikkelingen rondom COVID-19 wereldwijd. Wij volgen deze nauwlettend. In april verwachten wij zoals gepland meer informatie te kunnen delen over de inschrijving van projecten om tijdens HFM gepresenteerd en/of verder ontwikkeld te worden.

Op welke manier is de organisatie van het Nederlands Film Festival bereikbaar?

We zetten ons in om het Nederlands Film Festival dat in september zijn 40e editie beleeft, zo stevig mogelijk vorm te geven. Net als veel andere organisaties werken onze medewerkers vanuit huis, maar wij zijn per mail goed bereikbaar. Telefonisch is het NFF voor de duur van de huidige COVID-19-maatregelen via 030-2303800 bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend.

Wil je reageren, staat je vraag er niet bij of heb je andere vragen/opmerkingen? Stuur ons een e-mail.


Deadlines inschrijving producties voor NFF en Gouden Kalf Competitie

Schrijf je productie in met het Inschrijfformulier NFF 2020. Producties die in aanmerking komen voor de NFF Studentencompetitie worden ingeschreven met het Inschrijfformulier NFF Studentencompetitie. Er gelden drie deadlines:

  • 1 april 2020 voor producties gereedgekomen tussen 1 juni 2019 en 1 april 2020
  • 1 juni 2020 voor producties gereedgekomen na 1 april 2020
  • 1 juli 2020 voor de NFF Studentencompetitie voor producties gereedgekomen tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020

Productie inschrijven

Data Academy
  • 7 februari t/m 31 mei 2020 Registratie stemmers voor Gouden Kalveren 2020
  • 29 juni t/m 5 juli 2020 Stemronde 1: bepalen Gouden Kalf Competitie 2020
  • Eind juli 2020 Bekendmaking selectie Gouden Kalf Competitie 2020
  • 13 augustus t/m 30 augustus 2020 Stemronde 2: bepalen Gouden Kalf nominaties
  • 8 september 2020 Bekendmaking Gouden Kalf nominaties
  • 10 september t/m 29 september 2020 Stemronde 3: bepalen Gouden Kalf winnaars
  • 2 oktober 2020 Bekendmaking Gouden

Bekijk hier ook het overzicht van steunmaatregelen die door AV-fondsen genomen zijn rondom COVID-19.