‘When you look at yourself in the mirror, does your image exist? Is that you or someone else? Do you exist only as yourself or, quite the opposite, do you have more than one existence?’

Jean-Luc Godard stelde in 1977 vragen die vandaag relevanter lijken dan ooit. Ze raken aan de finesses van het debat over de kloof tussen beeld en representatie, over wat echt is en wat niet en de relatie tussen ons zelfbeeld en hoe we door anderen worden gezien. Door het alomtegenwoordige digitale beeld en het toenemende gebruik van AR-filters op social media heeft het debat bovendien nieuwe dimensies gekregen.

Nu we meer en meer afhankelijk worden van digitale interacties en onze fysieke identiteit overschaduwd dreigt te worden door de virtuele wereld, begint het belang door te dringen van een kritische blik naar de maatschappelijke, culturele en politieke implicaties van ons maakbare digitale zelfbeeld. Het wijdverbreide gebruik van AR-filters, Snapchat-lenzen en 3D-modellering roept vragen op over zelfrepresentatie, visuele cultuur en realiteit. Welke nieuwe mogelijkheden brengen deze technologieën met zich mee en wat zijn de risico's? Hoe verandert het de manier waarop we onszelf en anderen zien? Hebben deze technologieën daarnaast invloed op het beeld van de toekomst?

Curators Daniela Tenenbaum & Niv Fux nemen je met de drie prominente AR-kunstenaars Ines Alpha, Andy Picci en Marcela Baltarete mee op een zoektocht naar de antwoorden. De kunstenaars presenteren hun werk en delen hun inzichten met het publiek.

Moderators en samenstelling:
Daniela Tenenbaum & Niv Fux - Curators

Met:
Ines Alpha - 3D artist
Andy Picci - Digital Artist
Marcela Baltarete - Digital Artist

Taal: Engels

Het panel is een samenwerking tussen Noorderlicht en het Nederlands Film Festival.

Professionals programma Prof Talk