Waar bevinden deze filmhuizen zich? Hoeveel bezoekers trekken deze vertoners en is het in de regio echt allemaal zo rooskleurig als het lijkt? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de NFF Conferentie: Het Filmhuis van de regio. Filmkenniscentrum en Natte Haring delen de eerste, voorlopige resultaten van het onderzoek over de verkenning van kleinschalige filmhuizen. Daarna volgt er een presentatie van een internationaal voorbeeld op het gebied van regionale vertoning.

Zichtbaarheid is momenteel één van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse en Europese film. Het aanbod is explosief gestegen en de concurrentie is sterk toegenomen. Tegelijkertijd zien de we de afgelopen tien jaar een toename van het aantal regionale vertoners, die met arthouse films een vast en gestaag groeiend publiek aan zich weten te binden. Toch blijft dit interessante circuit tot nu toe redelijk onbenut door beleidsmakers, producenten en distributeurs.

Waar bevinden deze filmhuizen zich? Hoeveel bezoekers trekken deze vertoners en is het in de regio echt allemaal zo rooskleurig als het lijkt? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de NFF Conferentie: Het Filmhuis van de regio. Filmkenniscentrum en Natte Haring delen de eerste, voorlopige resultaten van het onderzoek over de verkenning van kleinschalige filmhuizen. Daarna volgt er een presentatie van een internationaal voorbeeld op het gebied van regionale vertoning.

Met:
Dick Smits - Filmkenniscentrum
Hidde de Vries - Natte Haring
Maarten Alexander - MOOOV/Zebracinema

NFF Conferentie: Het filmhuis van de regio
42 minuten
NFF Conferentie Professionals programma