Evaluatie NFF Educatie 2022

Fijn dat je de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen! Door jouw antwoorden weten we hoe je het Educatieprogramma beleeft en kunnen we het beter maken.

Enquête NFF Educatie 2022

25%
Hoe heb je educatieprogramma gevonden?  *
Heb je al eerder meegedaan met het educatieprogramma van het Nederlands Film Festival?  *

Sloot deze aan bij hun leeftijd/belevingswereld?

Heb je de volledige bijbehorende les gedaan? *

Wat vond je van de lesvragen en opdrachten? Wat vond je van het format van het lesmateriaal (digitaal via Lessonup)? Hoe vond je het om zelf de les aan de leerlingen te geven? Is er behoefte aan meer begeleiding vanuit het NFF?

Waarom? Noem twee voorbeelden.

Heb je behoefte aan meer filmeducatie in de klas? *
Wil je onderdeel uitmaken van de klankbordgroep? *
Wil je je aanmelden voor de NFF Educatienieuwsbrief?